Persoonlijke data van klanten worden via digitale kanalen routinematig verzameld en opgeslagen. Je kan er vanop aan dat al deze gegevens al even routinematig verhandeld worden. Bij elk datavraagstuk hoort daarom tegenwoordig de privacyvraag.  

Wat gebeurt er met mijn data?

Bij elke inschrijving op een site accepteren mensen, doorgaans zonder te lezen, de algemene voorwaarden. Ergens in de kleine lettertjes van die voorwaarden staat dat men ermee instemt dat zijn/haar gegevens worden opgeslagen. Al dan niet voor extern gebruik, lees de verkoop van verzamelde Big Data.

 Consumenten zijn zich in toenemende mate bewust van deze ‘inbreuk’ op hun privacy. En het is een gevoelig onderwerp bij de “Europese” publieke opinie. 

Big Data is als water

Als metafoor gaat de vergelijking van data intelligentie met water op. In een digitale wereld is data even levensnoodzakelijk als water in ons dagelijks bestaan.

En net als de waterleiding best niet lekt, geldt dat de leiding van je data-organisatie beter geen lekken vertoond. Als bedrijf dien je de verzamelde gegevens te beschermen tegen ‘lekken’.

Met de groei aan ‘open’ en ‘sociale’ databronnen waar bedrijven waarde in zoeken, groeit ook hun verantwoordelijkheid voor het omgaan en beschermen van die verzamelde Big Data. Zoals je vroeger je klantendossier ook niet liet rondslingeren, maak je nu ook alle verzamelde klantendata ook niet openbaar. In een (public) cloud-wereld zijn we ons echter minder bewust van waar onze data staat en waar we die gaan halen.

Verschillen in cultuur en wetgeving tussen Amerika en Europa

De verschillen in cultuur en wetgeving tussen Amerika en Europa zijn samen te vatten in waardering voor burgers. Europa acht de bescherming van zijn burgers hoger in dan commerciële initiatieven. In Amerika hebben ondernemingen juist maximale mogelijkheden om competitief te blijven. Daarnaast stelt de Amerikaanse dat Cloud-providers hun data, ongeacht de locatie, steeds ter beschikking moeten stellen van de overheid.

 

 

7 tips om het verschil te maken in het omgaan met Big Data

Vanuit onze workshops brengen we volgende tips aan:

  • Privacy is geen verantwoordelijkheid van ICT. Data governance en privacy zijn business aangelegenheden.

  • Zorg voor een eigen strategie rond privacy en zorg dat juridische- en compliance-aspecten daar onderdeel van zijn. Beperk de strategie niet tot het naleven van wetten en regels. Klanten verwachten dat je hen en hun gegevens beschermt.

  • Zorg dat privacygevoelige data voldoende afgeschermd is voor medewerkers.

  • Werk vanuit trends en referentiegroepen: zo kun je een klant profileren voor een trend in zijn doelgroep. Dat is effectiever en anoniemer.

  • Maak het voor klanten makkelijk om hun gegevens in je bedrijf te laten verwijderen.

  • Volg de publieke opinie rond jouw sector: een actief privacybeleid en je datahuishouding op orde hebben, is een potentieel onderscheidend voordeel.