Transformeren tot een Connected Organisation, dat doe je niet van vandaag op morgen. Dat gaat stapsgewijs, in vijf stappen om precies te zijn, volgens de complexiteit en op de snelheid van jouw organisatie. Bij Cegeka hebben we die stappen in 6 maand tijd doorlopen. Voor KMDA duurde dat 2 maand, bij Gasthuiszusters Antwerpen 3 maand en bij de VRT ook 6 maand.

Uit ervaring weten we dat met 'groot denken, klein starten en snel schalen' de slagkans om tot een Connected Organisation te transformeren het grootst is. Het eerst eens worden over de aanpak en iedereen in je organisatie de tijd en ruimte geven om het toe te passen.

team

 

 stappen connected organisation

1. Formuleer business Case: missie & visie, strategie, awareness, kick-off

Wat is een Connected Organisation? Waarom is de Connected Organisation beter dan de huidige manier van werken? Wat ben en win je ermee en wat moet er veranderen om een Connected Organisation te worden?

In deze eerste stap is het resultaat dat het management de visie steunt en dat alle belanghebbenden zijn ingelicht over het proces.

 

stappen connected organisation

2. Analyse: doelen, verwachtingen, stakeholders en roadmap

In een high-levelanalyse bekijken we wat de doelstellingen zijn. We lijsten alle belanghebbenden op en vragen naar hun vereisten: wat ontbreekt er? Welke informatie mis je? Hoe wil je communiceren?
Alle aanwezige informatie en expertise wordt in kaart gebracht. Information kingdoms worden inzichtelijk. 

In deze fase is het belangrijk intern de neuzen in dezelfde richting te laten wijzen en draagvlak te  creëren voor de verwachtingen en doelstellingen. 

De deliverable is een roadmap met wat er moet gebeuren om het goed afgelijnde project te realiseren.

 

stappen connected organisation

3. De requirementsanalyse: gefaseerde aanpak, geen big bang

Start klein, we schreven het hierboven al. De omvorming tot een Connected Organisation verloopt gefaseerd. Daarom onderzoeken we eerst welke departementen best eerst aan de slag gaan en wordt er gestart met proefprojecten.

Deze stap resulteert in een plan voor de gefaseerde omvorming, waar gestart wordt en welke tools daarbij nodig zijn.

 

  stappen connected organisation

4. Gedetailleerde uitwerking

In deze stap wordt elke fase in het omvormingsproces gedetailleerd uitgewerkt in een contentplan, governanceplan, securityplan, trainingsplan ... Er worden mock-ups van te implementeren software gemaakt en gebruikerstesten gedaan. Implementatie gaat op een lean of agile manier om snel tot iets bruikbaars te komen.


 stappen connected organisation

5. Infosessies en trainingen

Om de Connected Organisation effectief en goed uit de startblokken te doen vertrekken, organiseren we infosessies en trainingen op maat. Onontbeerlijk om adoptie door de gebruikers te verwezenlijken. Meer weten over gebruikersadoptie? Lees ook deze blog.

Resultaat is dat werknemers exact weten wanneer ze het best welke tools gebruiken. We kunnen ze ook trainen om optimaal met de tools te leren werken.