Organisatorische oplossing

Een Center of Excellence is een organisatorische oplossing om de Business to IT-link te verzekeren. Zo kunnen de bedrijfsbehoeften vertaald worden in solide IT-vereisten en projecten. Het Center of Excellence definieert de blauwdruk voor de uitvoering van de Managed IT-Services in lijn met de KPI’s van de organisatiedoelstellingen.

Voordelen als kostenbesparing, betere samenwerking en gezamenlijk eigenaarschap van de organisatiedoelstellingen liggen daarbij voor de hand.

 

Waarom een Center of Excellence opzetten

  1. Consistentie van toegewijde medewerkers rond één onderwerp en/of technologie.
  2. Bevorderen van de samenwerking tussen IT en business.
  3. Benutten van best practices rond een specifiek aandachtsgebied, bijvoorbeeld Agile Development.
  4. Creëren van een flexibele ontwikkelomgeving die verschillende teams ondersteunt.
  5. Teams in staat stellen oom bestaande systemen en processen te versterken en uit te breiden.
  6. Sturen van bedrijfsgerichte resultaten.

 

Focus van het Center of Excellence

Support. Ondersteuning aan de verschillende businesslijnen met de benodigde diensten of vakexperts.

Governance door het toewijzen van beperkte middelen (geld, mensen ...) om een hoog serviceniveau in functie van het CoE te verzekeren. Om het leveren van toegevoegde waarde en innovatie door het CoE mogelijk te maken, is daarnaast coördinatie over verschillende andere organisatiebelangen heen nodig.

Richting geven (Guidance): standaarden, methodologieën, tools en Knowledge Management zijn benaderingen die in de gidsbehoefte voorzien.

Meetresultaten en grafieken (Measurements) tonen de toegevoegde waarde van het CoE aan.

Samen leren. Trainingen en certificeringen, vaardigheidstesten, teambuilding en de rol/taakverdeling om het van elkaar leren aan te moedigen.