We zien bij veel klanten dat ze vandaag op eigen locatie (on premise) hun eigen infrastructuur hebben en een start willen maken met wat ze naar de cloud willen brengen, maar niet precies weten hoe eraan te beginnen.

IT volgt business is het vertrekpunt: de applicatie die door business gebruikt wordt of een bedrijfsproces aanstuurt, is leidend, niet de IT-infrastructuur.

Daarom is het, voor u applicaties naar de cloud verplaatst, belangrijk eerst een cloudstrategie uit te tekenen. We onderscheiden daarbij drie fases: identificatie, uitrol en beheer.

Elke fase heeft zijn specifieke uitdagingen, activiteiten en doelen die noodzakelijk zijn voor het uitbouwen van een cloudstrategie.

 stappen cloud

 

1. Identificatie

De uitdaging bij identificatie is te bepalen welke applicaties in aanmerking komen om te verplaatsen naar de cloud, in welk cloudmodel en op welke locatie. Lees meer over de karakteristieken en het dienstenmodel van cloud in het artikel Cegeka’s definitie van cloud.

In deze fase wordt duidelijk:

  • Wat voor business de meerwaarde is: (kosten)efficiëntie, flexibiliteit of innovatie.
  • In welke mate de applicatie geschikt is voor een migratie naar de cloud: security, regelgeving en technologie.

 

2. Uitrol

Het doel van deze fase is om de in stap 1 bij identificatie uitgewerkte roadmap zowel voor de korte als lange termijn in de praktijk om te zetten. Dit houdt onder andere in:

  • De applicaties met de meeste toegevoegde waarde en de minste technische belemmeringen vlot te migreren.
  • De gedetecteerde problemen bij de medium-term movers (niet de applicaties die in een vingerknip zijn overgezet en ook niet de applicaties die bijvoorbeeld legacy zijn of niet met latency overweg kunnen) te mitigeren.
  • De langetermijnapplicaties (typisch legacy) af te bouwen ten voordele van een clouddienst.

In deze fase helpt een deskundige cloudintegrator u om bij de technische integratie problemen bij cloudadoptie vermijden.

 

3. Beheer

Het doel in deze fase is het bereiken van een stabiel IT-landschap dat optimaal verspreid is over verschillende providers. De applicatie of clouddiensten worden in deze fase beheerd vanuit het nieuwe model, waarbij door een andere manier van sourcen nood is aan een nieuwe genaratie van governance. De focus van de IT-organisatie verschuift in deze fase van assets naar diensten.

Andere activiteiten in deze fase zijn het regelmatig evalueren van de cloudproviders om zo de vastgestelde voordelen te maximaliseren en risico’s te minimaliseren. Dit is typisch een taak voor een cloudbroker