Data Intelligentie is een jonge discipline. Het is een innovatie die nog steeds in beweging is. Op dit moment is er een enorm tekort aan kennis om een brede adoptie van de technologie mogelijk te maken. Ondanks een toenemend aantal datawetenschappers stelt men wel eens de vraag of zakendoen niet meer draait om mensen dan om bits en bytes?

Vanuit ethisch perspectief kun je Big Data zien als een kans en als een bedreiging zien. De technologie beschermt je enerzijds tegen een overvloed aan gegevens. Anderzijds is het een bedreiging voor je privacy. Als je iets gratis krijgt, betaal je doorgaans met je persoonsgegevens. 

 

Zijn al die marketeers dan uit op privacy schending?

Uiteraard niet.

Als zij veel beter begrijpen wat ons beweegt, is het uiteraard makkelijker voor hen om ons te voeden met de producten en diensten die we wensen. In plaats van 10.000 mails te sturen, waarop maar 3 mensen antwoorden, kunnen zij nu juist die 7 mensen adresseren die echt geïnteresseerd zijn.

Ook in de sociale wetenschappen zijn er veel mogelijkheden voor Big Data technologieën. Als je vroeger 1.000 enquêteformulieren verstuurde was je al blij met 50% respons. 

 

Big Data helpt ons de samenleving begrijpen

Tegenwoordig kun je van veel mensen veel weten. In real time. 

Daar kun je de meest fantastische patronen uithalen. Hoe besmettelijke ziektes zich verspreiden kunnen we bijvoorbeeld voorspellen op basis van waar mensen zijn en hoe ze zich voortbewegen. We moeten ook leren begrijpen hoe ideeën zich verspreiden op internet. 

Als een meisje een feestje organiseert in het Nederlandse Haren en dat kenbaar maakt op Facebook, staan er opeens 30.000 mensen bij haar op de stoep. Zulke verspreiding moeten we real time bestuderen en daar hebben we veel data voor nodig. Die big data revolutie kan ons helpen de samenleving te begrijpen.

 

Responsive innovation: zelfregulerende technologie

Het is eigenlijk te verwachten dat al de nadelen (of inbreuken) een oplossing vinden. Ofwel in een wettelijk kader ofwel met … (je raadt het al) … technologie. Zo zijn er allerlei manieren van privacy enhancing technologies (PET) ... Anonimisering, security technology, wachtwoorden, autorisatie, het wissen van gegevens na bepaalde tijd, loggegevens bijhouden om er een paar te noemen.

Een mooi voorbeeld is een camerasysteem dat de politie in enkele steden al gebruikt. Sommige camera’s zijn zo opgesteld dat ze soms bij mensen binnenkijken. Op dat moment schuift er op de monitor een grijze band in beeld. Dat is steeds de truc: je wilt die technologie gebruiken, maar de nadelen voorkomen via het ontwerp van de technologie. Responsible innovation noemen we dat.

Het grappige is dat informatietechnologie zelf ook steeds meer gebruikt wordt om te monitoren of big data worden misbruikt. Er zijn mensen die nu werken aan het detecteren van discriminatie. Je kunt in grote databestanden bijvoorbeeld zien dat er in een bepaald postcodegebied geen leningen worden verstrekt. Sousveillance: het in de gaten houden van degenen die ons in de gaten houden.

 

big data mensen centraal

 

Wat mensen mensen maakt, zijn hun emoties

Met technologie kunnen we misschien wel weten of iemand performant werkt, of iemand een bepaalde aankoop wil doen en of een bepaald bedrijf wel tot onze doelgroep behoort. Technologie helpt ons echter niet om iemand creatiever te maken of om creatieve innovatie te stimuleren. Je kan je zelfs de vraag stellen of het niet eerder beperkend werkt en alles beschouwd als eenheidsworst. Het schakelt immers datgene uit dat ons ook verschillend maakt van vele andere dingen op deze aarde: onze emoties en creativiteit.

Naast het feit dat techniek vaak gebruikt wordt om de nadelen van techniek op te vangen, kunnen we niet voorbij dat een mens niet bestaat uit bits en bytes en we dus steeds voor ogen houden dat we allemaal mensen zijn en daar dus best ook naar handelen.