Internationale handel verbeteren

Bij internationale handel draait alles om wie de eigenaar is van de goederen en hoe ervoor wordt betaald. De overdracht van de goederen gebeurt echter nooit precies op hetzelfde moment als de betaling. Bijgevolg is dit een complexe activiteit die voornamelijk met papier werkt. De belangrijkste reden hiervoor is dat de eigendom van de goederen nog steeds wordt overgedragen via een cognossement of een gelijkaardig papieren document. Dit brengt voor alle betrokken partijen vertragingen en kosten met zich mee.

Blockchain-technologie kan helpen bij de registratie en overdracht van de eigendom van goederen. Dit maakt het voor alle partijen eenvoudiger om afspraken te maken over hun verplichtingen en over de eigendom. Blockchain zal een echte “transformatie” teweegbrengen in de handelsfinanciering. In deze video leggen we uit waarom dit zo is en delen we onze ideeën over hoe we verschillende processen in de handelsfinanciering kunnen verbeteren.