De voorbije maanden interviewden we verschillenden klanten voor onze ERP Survival Kits voor de voedingsindustrie en distributiesector.

 

 Het meest onderschatte aspect van elk ERP-project: interne staffing 

 

De vraag die we aan elke klant stelden was:

“Wat wordt volgens u het vaakst onderschat bij ERP-projecten?"

Het antwoord dat zo goed als iedereen meteen gaf was:

“De tijd en de energie die het vraagt van onze mensen”

De meeste klanten geven aan dat ze de impact van een ERP-project op de interne organisatie (zwaar) hebben onderschat. Het gaat dan specifiek om de tijd en energie die een ERP-project vraagt van specifieke rollen in de organisatie - management, proces owners, toekomstige key users … - en dat zowel tijdens de voorbereiding, de implementatie, als de periode net voor en net na de go-live. Veel klanten ijveren er dan ook voor om mensen (deels) uit hun operationele rol te halen, en ‘dedicated’ op het ERP-project te laten werken. Dit is niet de makkelijkste of de goedkoopste oplossing, maar wel cruciaal voor het welslagen van het project.

De antwoorden die we nog mochten noteren op de vraag: “Wat wordt volgens u het vaakst onderschat bij ERP-projecten?” zijn:

  • Commitment vanuit het management; het management moet een actieve rol spelen;
  • Het belang van business proces reengineering; ERP is nl. een verbeterproces;
  • Het profiel van de ideale key user, moet zowel brede als diepe proceskennis hebben;
  • De migratie van master data; die moet clean / ontdubbeld / foutloos zijn.