Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil dat ziekenhuizen meer gaan samenwerken. “We moeten evolueren naar netwerken van ziekenhuizen, waarbij niet meer elke instelling elke ingreep uitvoert”, zei ze vorige maand. Vorig jaar gaf ze al aan dat ziekenhuizen zich beter zouden specialiseren in bepaalde behandelingen om de gezondheidszorg op termijn betaalbaar te houden.

Het principe is niet nieuw. Managementgoeroe Michael Porter pleitte in 2006 al voor value-based competition in zijn boek Redefining Health Care, en vorig jaar pleitte ook het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ervoor dat zeldzame en complexe kankers enkel behandeld zouden mogen worden in erkende ziekenhuizen. 

In een klein land als België kunnen we bijvoorbeeld het dubbele gebruik van medische apparatuur gemakkelijk vermijden. De aankoopcentrale van de Limburgse zorginstellingen Hospilim bewijst al dat een ziekenhuisnetwerk voordelen oplevert voor logistieke aankopen.

Als ziekenhuisnetwerken ook op het vlak van de zorgverstrekking gaan samenwerken, moeten hun aanpak, strategie, zorgplan, enzovoort gelijklopen. Zorgconsultant HICT analyseerde dan ook hoe ziekenhuisgroepen hun zorgstrategie concretiseren op de werkvloer. 

Weinig geconnecteerd

Uit de studie bij ziekenhuisdirecties en accreditatiegroepen blijkt dat weinig zorginstellingen ‘geconnecteerd’ zijn. Ondanks de eerste stappen met het elektronisch patiëntendossier (EPD) is er op het vlak van informatisering nog een hele weg af te leggen voor de ziekenhuizen. Daardoor is het voor hen dus best complex om het zorgmodel te vertalen naar een implementatieplan.

De strategie wordt nog te vaak post-factum en dus reactief opgevolgd. Wat als we onze strategie en processen proactief zouden kunnen voeden en doorgeven aan onze organisatie? Daartoe moet je een systeem introduceren om het beleid en de strategie proactief beschikbaar te stellen aan de organisatie en de verschillende stakeholders in het zorgsysteem. Dat is het principe van het ‘connected hospital’.

dokters

 

Paradigma voor zorgdoelstellingen

HICT definieerde connectiviteit dan ook als een paradigma voor strategische doelen in de zorg. Connectiviteit is een vereiste om de strategie, de missie, de visie van het ziekenhuis om te zetten in een beleid dat rekening houdt met de diverse biotoop van overheid, patiënt, zorgverstrekker en zorginstelling.

Bij Gasthuiszusters Antwerpen bijvoorbeeld digitaliseerde men de zowat duizend procedures en stelde men ze centraal beschikbaar. Gedaan met achterhaalde procedures in kaften. Iedereen weet wat ervan hem of haar verwacht wordt, kan procedures aanpassen en zo bijdragen tot de doelstellingen van de instelling.

Zo krijg je een paradigma met een binair systeem dat aan de hand van parameters informeert over de verwezenlijking van de zorgdoelen en datcontinuous improvement van onderuit toelaat. Het connected hospitalgeeft anderzijds van bovenuit de strategie en visie door aan de organisatie. 

schema hospital

“In onze gesprekken gaven ziekenhuisdirecties bijvoorbeeld aan dat ze in het kader van accreditatie een geïntegreerd kwaliteitsbeleid moeten aantonen. Hoe kunnen alle instellingen van een groep dezelfde manier van werken doorgeven om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken? Dat is niet alleen voor accreditatie zo, maar ook voor masterplanning voor informatica, voor zorg, voor logistiek, enzovoort”, zegt Jan Demey van HICT.

Om die visie te vertalen in zorgprocedures met workflows en leerprocessen, is een IT-platform nodig. HICT en Cegeka hebben daarom de handen in elkaar geslagen. Naarmate bepaalde pathologieën enkel in gespecialiseerde ziekenhuizen behandeld worden, dringt het principe van de ‘connected hospitals’ zich op.

Bovendien tonen Amerikaanse studies aan dat 55 procent van de uitgaven voor healthcare in de Verenigde Staten gecatalogeerd kan worden als ‘waste spending’. Als de strategische plannen goed vertaald worden naar de realiteit, zal er al veel minder waste spending zijn. Als je ziet dat Hospilim een netto besparing van 17,65 miljoen euro op de aankooptarieven realiseerde, is er ook in de Belgische zorg nog ruimte voor budgetoptimalisatie.  Zetten ze connectiviteit op de agenda?