Wat is ERP en hoe word je er beter van, als organisatie en als gebruiker? In deze blogpost geven we beknopt antwoord op deze vragen en doorprikken we ook meteen enkele hardnekkige ERP-mythes.

 

Wat is ERP nu eigenlijk en wat kan ik ermee

 

ERP staat voluit voor Enterprise Resource Planning en staat voor software die bedrijven helpt om hun business processen beter in te richten en te automatiseren. Wat ERP-software eigenlijk doet, is alle logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen onder brengen in één informatie- en managementsysteem. Dat levert tastbare voordelen op, onder meer:

  • 1. ERP maakt een einde aan de zgn. ‘spaghetti-automatisering’, waarbij verschillende applicaties of programma’s binnen één bedrijf aan elkaar ‘gelijmd’ zijn, maar niet of nauwelijks onderling data kunnen uitwisselen. ERP zorgt voor één uniform systeem.
  • 2. ERP zorgt ervoor dat data slechts één keer moet worden ingegeven, wat enorme tijdswinst betekent en vooral het aantal menselijke fouten reduceert. Eén applicatie en één database zorgen ervoor dat er één versie van de waarheid is.
  • 3. ERP betekent inzicht. Het stelt organisaties in staat om strategische beslissingen te nemen op basis van real-time data. Die data is vrijwel meteen beschikbaar en vooral: uniform, ongeacht door welk departement ze wordt aangeleverd.
  • 4. ERP stelt mensen in staat om slimmer en efficiënter te werken en met elkaar te communiceren, over alle departementen en zelfs over de bedrijfsmuren heen. Papierwerk kan tot een absoluut minimum of zelfs tot nul gereduceerd worden.
  • 5. ERP stelt bedrijven in staat om te groeien zonder groeipijnen of zonder extra mensen aan te nemen. Een goed opgezet en degelijk gedocumenteerd ERP-systeem is in principe snel inschuifbaar in een nieuwe organisatie.

ERP-mythes

Over ERP doen nogal wat hardnekkige mythes de ronde. Soms weerhouden deze misvattingen CEO’s ervan om een objectief beeld te krijgen van wat ERP precies voor hun organisatie kan betekenen. En als ERP in de pers komt, gaat het vaak over spraakmakende projecten bij grote ondernemingen. Nochtans is ERP beschikbaar voor elk type bedrijf, en kan elk bedrijf er de vruchten van plukken. 

1. Mythe: ERP is alleen voor grote bedrijven. De ‘E’ in ERP is nogal misleidend. Het is nl. al lang niet meer zo dat ERP-software enkel weggelegd is voor ‘Enterprises’ of hele grote organisaties. Kleine en middelgrote bedrijven plukken net zo goed de vruchten van een ERP-systeem. Spelers zoals Microsoft bieden met Microsoft Dynamics AX en NAV voor elk type en grootte bedrijf een oplossing. 

Meer weten over Microsoft Dynamics AX en NAV, en het het verschil tussen beide ERP-systemen? Download hier onze whitepaper.

2. Mythe: Een ERP-project is een IT-project. “ERP is software en dus is het iets voor de IT-afdeling.” Absoluut niet! Een ERP-project is een business project. Het kan pas resultaat opleveren als er meetbare ‘business’ doelstellingen aan verbonden zijn. Bepalen welke die doelstellingen zijn, is bij uitstek een taak voor het strategisch management, dat ook een sturende rol moet opnemen tijdens het volledige traject. In de ideale ERP-implementatie, werken management en IT perfect in tandem samen. 

Meer tips om uw ERP-traject in goede banen te leiden? Download hier ons e-book.

3. Mythe: ERP is nooit zo goed als maatwerk. “Er is geen enkel ERP-pakket dat perfect past bij hoe wij werken, en dus gaan we voor 100% maatwerk”, horen we soms zeggen. De keuze voor maatwerk kan in sommige gevallen legitiem en zinvol zijn, maar er zijn ook nadelen en gevaren aan verbonden. Bovendien kan een hedendaags ERP-systeem, zoals Microsoft Dynamics, flexibel ingezet worden zodat het alle huidige en toekomstige processen perfect ondersteunt. 

Meer weten over de risico’s van maatwerk? Lees hier onze whitepaper.