Op het Worldwide Partner Conference doet Microsoft jaarlijks hun toekomstvisie uit de doeken. Het event, waar alle belangrijke Microsoft spelers bij elkaar komen, ging dit jaar door in Orlando (VS). Als winnaar van de Microsoft Enterprise partner “Rising Star” award was Cegeka ook aanwezig.

Graag gaan we iets dieper in op het thema “Cloud” dat uitvoerig aan bod kwam.

 

Privacy & Trust

Microsoft wil er alles aan doen om hun imago van betrouwbare partner op te krikken. Zodat iedereen, zowel in bedrijfssfeer als privé, hun data aan Microsoft cloud kan toevertrouwen wetende dat de privacy gerespecteerd blijft. Microsoft wil zich hiermee differentiëren in de cloud markt.

 

Azure

Microsoft heeft enorme inspanningen geleverd om hun cloud niet enkel meer te limiteren tot Microsoft producten. 
Men spreekt over any platform waar er naast Windows ook Linux wordt aangeboden. Bovendien richt Microsoft zich ook naar eender welke client: Uiteraard Windows, doch ook Android, iOS. 
In de database segment spreken ze ook van any data. Niet langer wordt enkel SQL Server aangeboden, ook andere spelers zoals Oracle, IBM, Haddoop, etc. zijn nu beschikbaar.
Ook willen ze alle developers bekoren met hun any developer-visie. Dus niet enkel .NET, ook JAVA, PHP, … 
Daarnaast spreekt Microsoft van any cloud. Microsoft wil zich met Azure vooral differentiëren op vlak van Hybrid cloud. Men wil naadloos integreren met private datacenters zoals Cegeka en andere cloud spelers zoals Box en Amazon.

 

Marketplace

Dat het Microsoft niet enkel te doen is rond IAAS en PAAS wordt duidelijk eens je het aantal Azure services bekijkt waarmee ze uitpakken. Microsoft stelt een voorbeeld door voor te lopen met services zoals Azure AD, Cortana analytics, IOTHub, en uiteindelijk ook Office365, CRM Online, power BI, …

ovendien lanceren ze de Azure marketplace. Dit is dan ook de meest belangrijke call to action die ook in alle andere sessies naar voor komt. Partners worden aangespoord in te zetten op own IP en deze aan te bieden in de Azure marketplace als SAAS service.

Microsoft & partners stappen steeds meer af van het aanbieden van losse pakketten. Er worden diensten naar voren geschoven waardoor het mogelijk wordt om verschillende services te integreren met elkaar en zo tot een totaaloplossing te komen. Vergelijk het met de auto-industrie waar een wagen (de unieke totaaloplossing), bestaat uit diverse componenten die door verschillende producenten gebouwd zijn.