We zien opnieuw een stijging van het aantal grote werven. Zonder Osiris hadden we dat nooit kunnen opvangen Olivier Van Craenenbroek- Directeur Coördinatie van Bouwplaatsen, Brussels Gewest

De Stad Brussel krijgt jaarlijks tot 70.000 werven te slikken. De Commissie voor de Coördinatie van Bouwplaatsen leidt een en ander in goede banen. In 2014 digitaliseerde ze haar volledige werking met Cegeka’s dochteronderneming NSI. Werfaanvragers moeten hun dossier nu verplicht online indienen. Een Europese primeur. 

Beter zicht op de verschillende werven

De integratie van een GIS-toepassing met de beheersoftware van de Commissie voor de Coördinatie van Bouwplaatsen moest de Commissie helpen om een beter zicht te krijgen op de verschillende werven en helpen waken over het behoud van de intraregionale mobiliteit. Parallel wilde men de verwerkingstijd van werfaanvragen versnellen.

Tot vorig jaar moesten werfaanvragers hun dossier, vaak tot zeventig pagina’s, nog in viervoud afdrukken en waren er talloze aangetekende verzendingen tussen de twintig verschillende openbare wegbeheerders.

 

Geografisch informatiesysteem

Sinds vorig jaar gebruikt de Commissie de deels zelf ontwikkelde beheersoftware Osiris voor het wervenbeheer. Liefst 2300 potentiële aanvragers maken gebruik van de online toepassing voor de indiening van werfaanvragen. Cegeka’s dochteronderneming NSI heeft de software geïntegreerd met een geografisch informatiesysteem.

“Vroeger moest men zich de impact op het terrein inbeelden, wat gedetailleerde analyses bemoeilijkte. Nu is het mogelijk om de hinder fase per fase te visualiseren. Men kan beslissen om aanpalende werven toch goed te keuren omdat de impact op die zone op dat ogenblik miniem is”, zegt Olivier Van Craenenbroek, directeur van de Directie Coördinatie van Bouwplaatsen. 

 

Behandelingstijd gezakt

Dikke papieren dossiers die aangetekend rondgestuurd werden voor de nodige handtekeningen behoren tot het verleden. “Vroeger kregen we het werfverzoek in allerlaatste instantie. Twee weken later begonnen de werken. Vandaag krijgen we de aanvragen veel vroeger in het proces en anticiperen we beter. Bovendien zien we opnieuw een stijging van het aantal grote werven. Zonder Osiris hadden we dat nooit kunnen opvangen. Het project krijgt dan ook veel belangstelling, zowel nationaal als internationaal.”, aldus Van Craenenbroek.

Kleine werfaanvragen worden nu afgerond in minder dan vijf dagen, tegenover zeven in het verleden. De behandelingstijd van de grotere werven is gezakt van 50 naar 20 à 25 dagen. Zo kunnen aanvragers, van particulieren tot nutsbedrijven, ook sneller van start. De eerstvolgende stap is het systeem verder vereenvoudigen voor de aanvragen van kleinere werven van particuliere aanvragers.