Dankzij de coaching van Cegeka zullen we onze deadlines voor IT-projecten halen, de budgetten beter controleren, planningen strikt opvolgen en consistent rapporteren aan directie en overheid. Laurent Ledoux- Voorzitter van het Directiecomité, FOD Mobiliteit en Vervoer

De FOD Mobiliteit en Vervoer werkt samen met de consultants van Cegeka om hun IT-beheer te moderniseren. Zij coachen de IT-dienst van de FOD en zetten een aantal best practices en gestructureerde processen op de rails. Na afloop van de intensieve samenwerking zal de FOD een beter zicht hebben op de lopende IT-projecten en –budgetten.

 

IT optimaliseren

Voor de FOD Mobiliteit wordt IT strategisch steeds belangrijker om haar doelstellingen te realiseren en haar taak binnen de federale overheid te vervullen. Daarom wil men IT waar mogelijk optimaliseren en gericht verbetervoorstellen lanceren.

“Onze diensten beheren allerlei belangrijke taken zoals de controle van auto’s, de luchtvaart, rijbewijzen, homologaties van voertuigen en schepen”, zegt Laurent Ledoux, voorzitter van het directiecomité bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. “Vroeger kon onze dienstverlening niet genoeg evolueren door het gebrek aan een degelijk beheer of omdat we niet beschikten over voldoende mensen en middelen.”

 

Coaching team met ervaring in change management

Op het vlak van IT-ontwikkeling ligt de focus op het reorganiseren van de ontwikkelteams en het hervormen van hun rollen in functie van de opdrachten en competenties. Cegeka ontwerpt een best practice voor de ontwikkelmethode, stuurt de vereiste technieken bij, verbetert de ondersteunende tools en templates en geeft onafhankelijk technologisch advies.

De samenwerking met Cegeka is echter vooral belangrijk op het menselijke niveau. “Daarom kozen we voor een centrale coach met daarnaast nog twee andere coaches en zes ontwikkelaars”, zegt Yin Oei, account manager van Cegeka. “Ons coachingteam bestaat uit high-end consultants met heel veel ervaring op het vlak van IT-beleid, change management en people management.”

  

Betere opvolging van projecten en budgetten

“Cegeka helpt ons om de IT-dienst beter te doen draaien”, verklaart Laurent Ledoux. “Door samen te werken met externe experts kunnen we voor de duur van het project steunen op de ervaring van specialisten die we vanwege ons beperkte budget zelf niet zouden kunnen aanwerven.”

“We zullen daarna ook onze deadlines voor IT-projecten stipter kunnen halen, de budgetten beter controleren, planningen maken en opvolgen en meer consistent rapporteren aan de directie en aan de overheid. Daarnaast neemt Cegeka de huidige IT-omgeving en technologiestandaarden onder de loep met als objectief concrete besparingen en het realiseren van toegevoegde waarde.”