Omdat we nu beter kunnen beslissen hoeveel en welk type medewerkers we in de winkels inzetten, hebben we de productiviteit zien toenemen Freddy Carrette- Human Resources Director, A.S.Adventure

Ervoor zorgen dat er voldoende en geschikte medewerkers in je winkels aanwezig zijn om de klanten optimaal te helpen, en tegelijk de loonkosten beheersbaar houden: het is een van de grootste uitdagingen in de retail. Alleen een degelijke uurroosterplanning biedt dan uitkomst. Bij A.S.Adventure gingen ze daarom aan de slag met SP-Expert, en dat leverde meer voordelen op dan verwacht.

 

Altijd een geschikte medewerker in de winkel

Personeelsplanning is een complexe aangelegenheid in de retail”, zegt Freddy Carrette, HR Director bij A.S.Adventure Group. “Je moet rekening houden met het werkvolume (hoeveel en welke mensen heeft elke winkel nodig?), gegevens over je personeel (hun kwalificaties, hun type contract, afwezigheden, hun persoonlijke wensen, enzovoort), en ook met allerlei reglementeringen.”

Hiervoor bestaat gelukkig geschikte software, maar dat brengt natuurlijk verandering teweeg. A.S.Adventure deed daarom het nodige om weerstand bij medewerkers te vermijden. “Zo moesten er meteen quick wins te rapen vallen”, legt Carette uit. “Belangrijke gegevens sneller zichtbaar krijgen, vragen vlotter beantwoorden, meer inzicht, tijdwinst enzovoort.” 

Gemakkelijker en beter plannen

A.S.Adventure koos na rijp beraad voor SP-Expert. Winkelverantwoordelijken plannen nu hun medewerkers in via het systeem. Automatische tellers geven aan hoeveel vakantie of recup medewerkers nog hebben. Alle data is centraal beschikbaar zodat A.S.Adventure de kwaliteit van de planning in de winkels kan verbeteren. Een koppeling met het loonberekeningssysteem zorgt voor tijdwinst bij de personeelsdienst.
Handig is bovendien dat het interimkantoor van A.S.Adventure de gegevens van hun medewerkers zelf invoert en up-to-date houdt. “Momenteel werken we aan de invoering van de app. Daarop zullen de planners bv. meteen vakantieaanvragen zien. Zo wint iedereen nog tijd en maken we de kans op fouten veel kleiner”, zegt Carette. 

“Omdat we nu beter kunnen beslissen hoeveel en welk type medewerkers we in de verschillende winkels inzetten, hebben we de productiviteit zien toenemen”, vertelt Carette. “De communicatie met de medewerkers over hun uurrooster is aanzienlijk verbeterd. Ook de uitwisseling van gegevens tussen het hoofdkantoor en de vestigingen verloopt een pak vlotter.”
“Daarnaast hebben we nu sneller zicht op de informatie die we nodig hebben voor een optimale personeelsorganisatie”, vult Carette aan. “De planners kunnen bovendien taken aan de meest geschikte medewerker toewijzen, rekening houdend met hun beschikbaarheid en competenties. Daardoor worden klanten snel geholpen door de juiste medewerker – helemaal in lijn met onze bedrijfsmissie.”