Innovatie blijft nodig om onze concurrentievoorsprong te behouden. Als je je eigen toekomst niet creëert, ben je niet goed bezig. Anita Verlinden- Project Manager, Sales Trading Platform en Flexibility Project

Tijdens piekmomenten kan het elektriciteitsaanbod de vraag niet altijd aan. EDF Luminus koopt dan elektriciteit in bij zakelijke klanten die zelf energie produceren (prosumers) via hun online Sales Trading Platform. Het Flexibility-project van Cegeka zorgt op het juiste moment voor het automatisch op- en afschakelen van elektriciteitsinstallaties bij de klanten en EDF Luminus. 

 

Productie van elektriciteit nog beter regelen

Om snel te kunnen inspelen op marktevoluties en hun concurrentievoordeel te behouden, lanceerde EDF Luminus hun Sales Trading Platform. Zo kunnen prosumers de marktopportuniteiten opvolgen en beslissen om energie te verkopen, aanvankelijk een manueel proces. Wanneer onbalans dreigde, moest EDF Luminus telkens klanten opbellen met de vraag of zij elektriciteit konden leveren: een tijdrovende bezigheid. EDF Luminus moest de productie dus nog beter kunnen regelen en sneller inspelen op marktevoluties. Ze vroegen Cegeka om meer logica aan het platform toe te voegen zodat het proces volledig geautomatiseerd kon verlopen. Omdat ze snel van start wilden, kozen ze voor een ‘agile’ projectaanpak. Partner Ixor zorgde voor de machine2machine-communicatie. 

 

Automatisch beheer van de hardware

Cegeka zorgde voor een slimme communicatie tussen de installaties van de klanten en de backend bij EDF Luminus. De trading desk ziet welke machines beschikbaar zijn en stuurt die automatisch aan op basis van de parameters die klanten ingeven.
Klanten hoeven dus niet meer alles zelf op te volgen. Wanneer energieprijzen hoog zijn en er een tekort aan energie is, schakelt EDF Luminus de aangeboden machines automatisch in. De klant ontvangt een sms die hem op de hoogte brengt dat zijn machine geactiveerd werd. 

 

Concurrentievoorsprong en groeiend marktaandeel

EDF Luminus kan nu 24/24u elektriciteit verhandelen en heel snel schakelen bij marktfluctuaties. De voorbije twee jaar verdubbelde het aankoopvolume bij zakelijke klanten en stijgt hun marktaandeel terwijl andere leveranciers problemen hebben. De verregaande automatisering zorgde voor minder administratie waardoor medewerkers meer tijd hebben voor hun klanten en hun kerntaken.
EDF Luminus heeft het beste platform in de markt en heeft daardoor een enorme concurrentievoorsprong. Ze kregen dan ook de nodige aandacht intern en bij klanten. Eind 2015 mochten ze de Data News ICT Project of the Year award in ontvangst nemen.