• Major trends in IT Outsourcing: a preview of 2020

  Major trends in IT Outsourcing: a preview of 2020

  Results of a survey conducted by CIONET and Cegeka in Belgium and the Netherland

  Download E-Book
 • Survival kit voor groothandel en distributie

  Survival kit voor groothandel en distributie

  Op zoek gaan naar een (nieuw) ERP-systeem: het vergt bijzonder veel van uw organisatie. Nogal logisch dus, dat u zich goed wil informeren alvorens u aan zo’n avontuur begint. Wat komt er allemaal kijken bij een ERP selectietraject? Waar zijn RFP’s eigenlijk goed voor? Hoeveel kost een ERP-implementatie en zijn er addertjes onder het gras?

  Download E-Book
 • ERP Implementeren Big bang of gefaseerd

  ERP Implementeren Big bang of gefaseerd

  ERP-projecten worden grosso modo op twee verschillende manieren geïmplementeerd en opgeleverd. Ofwel wordt het héle systeem, met alle toeters en bellen, van het ene moment op het andere ‘live’ gezet, en verdwijnt de oude software per direct richting prullenmand. Ofwel wordt het project opgeleverd in fases, waarbij de klant kiest welke processen of vestigingen eerst worden geautomatiseerd.

  Download E-Book
 • Microsoft Dynamics AX versus Microsoft Dynamics NAV

  Microsoft Dynamics AX versus Microsoft Dynamics NAV

  Er is al heel wat inkt verspild aan vergelijkinge n tussen de ERP-systemen Microsoft Dynamics AX en Microsoft Dynamics NAV. Sommige daarvan zijn zonder meer gekleurd, andere dan weer erg theoretisch. Volgens Microsoft zelf voelt Dynamics NAV zich beter thuis in kleinere bedrijven, en tegenhanger Dynamics AX in (hele) grote organisaties.

  Download E-Book
 • AMS Whitepaper: Board Level IT Governance

  AMS Whitepaper: Board Level IT Governance

  Deze whitepaper geeft inzicht in de eerste bevindingen omtrent board level IT governance. Met nadruk op de manier waarop en in welke mate Belgische bedrijven rapporteren over IT, welke domeinen belangrijk worden geacht en welke mate van transparantie er gehanteerd wordt.

  Download E-Book
 • ERP Change Management

  ERP Change Management

  In dit ebook willen we CEO’s, en andere C-level profielen, een aantal tips aanreiken die hen helpen een solide verandermanagementplan op te stellen. Al deze tips zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring met ERP-projecten in diverse types ondernemingen, van de kleine KMO tot de grote multinational.

  Download E-Book
 • ERP Selectietraject

  ERP Selectietraject

  ERP-selectietrajecten vergen heel wat tijd en energie van drukbezette mensen in uw organisatie. Nogal logisch dus, dat u zo’n oefening op de meest efficiënte en gestructureerde manier wil aanvliegen. In dit boekje vindt u een aantal essentiële tips & tricks die u daarbij helpen.

  Download E-Book
 • Outsourcen is durven

  Outsourcen is durven

  Outsourcen is vaak een logische en noodzakelijke keuze. Door zich operationeel te laten ontzorgen, creëren CIO’s meer bandbreedte om zich op de nieuwe aspecten van hun rol te storten. Daar is best wel wat durf voor nodig. Succesvol outsourcen betekent een (flink) deel van de controle afstaan. In zee gaan met een partner met wie het écht klikt, is dan ook cruciaal.

  Download E-Book
 • Groeien dankzij data? Alles start bij integraal databeheer

  Groeien dankzij data? Alles start bij integraal databeheer

  In de voorbije paar jaar werden er meer data gecreëerd dan in de hele geschiedenis van de mensheid. En elke twee jaar verdubbelt de hoeveelheid data die we opslaan. Een bedreiging of een opportuniteit? De uitdaging: hoe beheren we die overvloed aan data, zodat ze tot inzichten leiden die groei in de hand werken? En speelt u, als CEO, een rol in dat proces?

  Download E-Book
 • Data Management: Hoe pakt u het aan?

  Data Management: Hoe pakt u het aan?

  Data is het nieuwe goud. Een sleutel tot groei voor elke organisatie - multinational, kmo of overheidsinstelling -. Is uw onderneming al op weg om een ‘data-driven’ organisatie te worden? Of worstelt u nog met de massa gestructureerde en ongestructureerde data?

  Download E-Book
 • ERP Verborgen kosten

  ERP Verborgen kosten

  Wat zijn precies de kosten van een ERP-project? Als implementator van ERP-software horen we deze vraag dagelijks. En terecht: de investering in ERP is dermate groot, dat een goed inzicht in de kostenstructuur en terugverdientijd cruciaal is. In dit artikel vestigen we de aandacht op het vollédige.

  Download E-Book
 • Maatwerkoplossingen, kent u de risico’s?

  Maatwerkoplossingen, kent u de risico’s?

  Bedrijven die geautomatiseerd zijn met maatwerk, motiveren hun keuze meestal met één van bovenstaande argumenten. Die argumenten zijn legitiem en zinvol, tot op een bepaald tijdstip. Want er komt een moment waarop de meeste bedrijven tegen de grenzen van hun oplossing aanlopen. Als ze willen groeien bijvoorbeeld, en vaststellen dat het maatwerk niet gedocumenteerd is, laat staan snel ‘in te schuiven’ in een andere organisatie.

  Download E-Book
 • Cloud Computing uitgeklaard - Vijf dingen die u als business decision maker moét weten over de Cloud

  Cloud Computing uitgeklaard - Vijf dingen die u als business decision maker moét weten over de Cloud

  “The cloud is here and it’s here to stay”: zoveel is duidelijk. Maar wat moet u nu precies, als business decision maker, van de cloud afweten anno 2016? We zetten in deze paper een aantal belangrijke inzichten op een rijtje.

  Download E-Book
 • CRM-doeboek

  CRM-doeboek

  In het CRM doe-boek geven we meer dan 30 pagina's aan direct inzetbaar advies voor iedereen die met CRM aan de slag wil. We zetten u op de juiste weg door u te helpen met de juiste vragen te formuleren.

  Download E-Book
 • Agile Software Development - Quality assurance best practices

  Agile Software Development - Quality assurance best practices

  In een wereld waar software elk proces faciliteert, kunnen we met spic & span code het snelst businesswaarde leveren aan onze klanten. In deze paper krijg je uitleg over de best practices die we toepassen om schone, kwaliteitsvolle softwarecode op te leveren.

  Download E-Book
 • IT-consultancy in België

  IT-consultancy in België

  In dit ebook geven we de resultaten weer van een onderzoek naar noden, evoluties en trends in de Belgische IT-consultancy markt. Het onderzoek werd geleid door een team van de AMS (Antwerp Management School). In totaal namen 177 respondenten uit 137 bedrijven deel.

  Download E-Book
 • ERP-draaiboek

  ERP-draaiboek

  Het ERP-draaiboek is een hulpmiddel voor bedrijven die op zoek zijn naar een nieuw ERP-systeem of hun huidige ERP-software willen vervangen. Deze gebruiksklare template zet u op weg door een flinke brok voorbereiding voor u te doen en is te gebruiken om potentiële leveranciers op een overzichtelijke en gestructureerde manier te bevragen over hun expertise en ERP-oplossing(en).

  Download E-Book
 • Een Connected Organisation doet het altijd beter

  Een Connected Organisation doet het altijd beter

  In het ebook ‘Een Connected Organisation doet het altijd beter’ gaan we dieper in op het waarom en de ROI van een Connected Organisation (inclusief concrete cases). Het ebook gaat in op ingrediënten en voordelen van een Connected Organisation en staat stil bij de cultuurverandering die nodig is om een Connected Organisation te worden.

  Download E-Book
 • ERP Survival Kit

  ERP Survival Kit

  In het ebook 'ERP Survival Kit voor de voedingsindustrie' proberen we een helder en neutraal antwoord te formuleren op verschillende vragen die komen kijken bij de selectie van een (nieuw) ERP-systeem. Wat komt er bijvoorbeeld allemaal kijken bij een ERP-selectietraject? En Waar zijn RFP's eigenlijk goed voor? Naast antwoord op deze vragen laten we in dit ebook ook enkele food klanten aan het woord, die advies geven vanuit hun persoonlijke ervaring.

  Download E-Book
 • Application Outsourcing

  Application Outsourcing

  Deze E-book geeft inzicht in de voordelen van het outsourcen van uw bestaande applicaties. Men outsourcet om een lagere kost te bekomen en dat betekent vaak een standaardaanpak. Niet bij Cegeka. U krijgt inzicht in onze aanpak die uw softwarenoden flexibel kan invullen om zo uw IT-mensen meer tijd te geven voor strategische projecten en innovaties.

  Download E-Book
Meer items ...