Partnership Antwerp Management School en Cegeka

Cegeka onderhoudt nauwe banden met zowel het bedrijfsleven als de academische wereld. Een belangrijk doel hiervan is om het creatieve denken te stimuleren en innovatie in IT te bevorderen. Onder de titel Board Level IT Governance, doet de Antwerp Management School en de Universiteit Antwerpen onderzoek naar het vergroten van de betrokkenheid van board leden bij IT gerelateerde beslissingen. Het onderzoek wordt in nauwe samenwerking met KPMG, Cegeka en Samsung als knowledge partners uitgevoerd en wordt begeleid door een team van onderzoekers onder leiding van prof. Paul Matthyssens, decaan en Prof. Dr. Steven de Haes, academisch directeur.

Onderzoek naar digitalisering

Meer en meer wetenschappelijke studies stellen dat raden van bestuur, in de wereld van toekomende digitalisering, de discussie omtrent IT niet meer volledig kunnen delegeren naar de CIO. Ze moeten zelf ook proactief betrokken zijn in de sturing en controle van IT. Sterker nog, wetenschappelijke studies tonen aan dat de aanwezigheid van een “digital mature board” kan leiden tot een verbetering van de financiële performantie met 9% en een 23% grotere winstgevendheid. Daarnaast kan de marktwaarde van de onderneming met gemiddeld 12% stijgen. Wanneer boards zich echter afzijdig houden, dan kan de vraag gesteld worden of zij de risico’s onder controle hebben. Denk aan het mogelijk falen van grote investeringen in IT gestuurde projecten of het verlies van gevoelige gegevens in de context van privacy en cyber security.

Download de paper en krijg de antwoorden

  • Wat zijn de best practices om de betrokkenheid van de board in IT governance te vergroten?
  • Welke competenties zou een bestuurslid moeten hebben?
  • Hoe kan men innovatie verzekeren?
  • Hoe hou je de risico's onder controle?
  • ...