Naarmate de wereld meer en meer gedigitaliseerd wordt, zullen organisaties zich moeten voorbereiden. CIO’s kennen het potentieel van ontwrichtende technologie in hun industrie, maar toch hebben de meeste bedrijven geen strategie hoe ze de digitale transformatie aanpakken. Het is tijd om technologie bovenaan op de agenda van de managementtop te zetten. Het is niet alleen de CIO, maar alle leden van de raad van bestuur en directie die bewust moeten zijn van de potentiële digitale innovaties voor hun business. Het gaat over actie, geen reactie.

 

Naarmate de wereld meer en meer gedigitaliseerd wordt, zullen organisaties zich moeten voorbereiden. CIO’s kennen het potentieel van ontwrichtende technologie in hun industrie, maar toch hebben de meeste bedrijven geen strategie hoe ze de digitale transformatie aanpakken. Het is tijd om technologie bovenaan op de agenda van de managementtop te zetten. Het is niet alleen de CIO, maar alle leden van de raad van bestuur en directie die bewust moeten zijn van de potentiële digitale innovaties voor hun business. Het gaat over actie, geen reactie. Naarmate de wereld meer en meer gedigitaliseerd wordt, zullen organisaties zich moeten voorbereiden. CIO’s kennen het potentieel van ontwrichtende technologie in hun industrie, maar toch hebben de meeste bedrijven geen strategie hoe ze de digitale transformatie aanpakken. Het is tijd om technologie bovenaan op de agenda van de managementtop te zetten. Het is niet alleen de CIO, maar alle leden van de raad van bestuur en directie die bewust moeten zijn van de potentiële digitale innovaties voor hun business. Het gaat over actie, geen reactie. Naarmate de wereld meer en meer gedigitaliseerd wordt, zullen organisaties zich moeten voorbereiden. CIO’s kennen het potentieel van ontwrichtende technologie in hun industrie, maar toch hebben de meeste bedrijven geen strategie hoe ze de digitale transformatie aanpakken. Het is tijd om technologie bovenaan op de agenda van de managementtop te zetten. Het is niet alleen de CIO, maar alle leden van de raad van bestuur en directie die bewust moeten zijn van de potentiële digitale innovaties voor hun business. Het gaat over actie, geen reactie. Naarmate de wereld meer en meer gedigitaliseerd wordt, zullen organisaties zich moeten voorbereiden. CIO’s kennen het potentieel van ontwrichtende technologie in hun industrie, maar toch hebben de meeste bedrijven geen strategie hoe ze de digitale transformatie aanpakken. Het is tijd om technologie bovenaan op de agenda van de managementtop te zetten. Het is niet alleen de CIO, maar alle leden van de raad van bestuur en directie die bewust moeten zijn van de potentiële digitale innovaties voor hun business. Het gaat over actie, geen reactie. 

 

Het is tijd dat de board de leiding neemt

In deze context startte de Antwerp Management School samen met partners CEGEKA, KPMG en Samsung in juli 2015 een onderzoeksproject op om de rol van de raad van bestuur in IT Governance te analyseren. Dit project onderzoekt de huidige situatie in de raden van bestuur en hun betrokkenheid bij technologie en digitalisering in hun bedrijf. In het project besteden de partners ook aandacht aan de ontwikkeling van materiaal en oplossingen die bestuursleden de mogelijkheid geven hun verantwoordelijkheid op het vlak van IT Governance beter te kunnen opnemen.

Boards en directies zouden een cruciale rol moeten spelen in de governance van digitale activa. Ze dienen hun verantwoordelijkheid uit te breiden van een mono-focus, op financiën en regelgeving, naar meer aandacht op technologie. Ze dienen digitaal leiderschap en organisatorische capaciteiten te tonen en de toekomst zeker te stellen waarbij zij de strategie en bedrijfsdoelen verder moeten uitbreiden.

In het eerste deel van dit onderzoeksproject kwam het team al tot enkele belangrijke inzichten:

  • Recent onderzoek roept boards op om IT governance te omarmen en het laat de consequenties van een niet-betrokken board bij digitale organisaties zien. Statistisch bewijs is geleverd dat betrokken boards, bij IT vraagstukken, significant grotere prestaties brengen (Turel & Bart, 2014).
  • Evenwel, het blijkt dat technologie governance de “olifant in de boardroom” is voor meer dan 80% van de directies (Valentine, 2015).
  • Uit de analyse van jaarverslagen blijkt dat Belgische boards zeer weinig rapporteren over hoe zij besluiten over digitale activa, waarde, alignment en prestatie van IT (minder dan 33%). En, uitgaande van de toenemende rol van technologie in organisaties, investeerders zouden bereidwilliger zijn als er meer duidelijkheid en transparantie gegeven wordt.
  • De lage responsratio zou kunnen aantonen dat non-executive boards niet sterk betrokken zijn in dit gebied, zelfs als de meeste sectoren grote mate van digitalisering kennen. 
 

Onderzoeksvragen

Het onderzoek loopt nog 3 jaar door tot juni 2018 waarbij het team de belangrijkste problemen bij IT Governance door kaderleden verder onder de loep zal nemen. Bovendien zal het onderzoeksteam proberen om concrete hulpmiddelen en oplossingen aan te reiken, zodat bestuursleden hun verantwoordelijkheden op dit vlak kunnen opnemen. Concreet zullen de nodige antwoorden worden geformuleerd rond de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat houdt IT Governance op bestuursniveau in?
  • Hoe kan het management meer betrokken worden bij IT Governance?
  • Welke vaardigheden moeten bestuursleden bezitten in digitale organisaties?
  • Hoe kan de raad van bestuur de innovatieve mogelijkheden (wat betreft big data, de cloud, …) ten volle benutten?
  • Hoe kan de raad van bestuur de risico’s die uit technologie voortkomen beheersen?
  • Hoe kunnen niet-uitvoerende raden van bestuur rapportoren over IT Governance naar investeerders toe?

Bronnen:
Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2015
White Paper, IT Alignment & Governance/Board Level Governance Research Project (2015-2018) by Antwerp Management School, CEGEKA, KPMG and Samsung.