Select your location

Přední společnosti se musí neustále přizpůsobovat měnícímu se prostředí, jinak jsou vůči konkurenci v nevýhodě. IT oddělení musí být připraveno podpořit fungování společnosti prostřednictvím vývoje softwaru, kde pro proces vývoje je zaručena pružnost, kvalita a včasnost uvedení na trh. K tomu je klíčem agilní softwarový vývoj. 

Cegeka přináší osvědčené agilní přístupy do vašich projektů

 • obchodní hodnota

  Minimalizací plýtvání a měřením KPI, náš zeštíhlující přístup vytváří větší přidanou hodnotu.

 • efektivita nákladů

  Naše nearshore software pobočky s vámi úzce spolupracují a vytvářejí aplikace, které řeší vaše reálné problémy a dodávají vše efektivně, co se nákladů týče.

 • adaptabilita

  Díky integraci analýz, rozvoje a vyhodnocování v krátkých sprintech a kontinuálnímu vydávání, se přizpůsobujeme rychle a udržujeme rizika na minimu a snadno zvládnutelná.

 • spolehlivost & Předvídatelnost

  Používáme eXtreme Programming (XP) a SCRUM osvědčené postupy, pro spolehlivé, vysoce kvalitní a předvídatelné vývojové procesy (CMMI-Level 3 compliant).

 • rychlost & OPTIMalizace

  Naše vysokoúrovňová analýza dopadů a konstantní zpětná vazba nám umožní zahájit rychlejší, udržitelnou pružnost a optimalizovat dobu uvedení na trh.

 • návaznost & trvanlivost

  Tvoříme dlouhodobý byznys software, který je správný hned napoprvé.

Agilní a lean principy pro SW projektový management

Scrum - Agile software development

Scrum

Scrum je systém plánovacích a komunikačních technik, který klade důraz na spolupráci mezi developery, obchodníky a zákazníky. To vyžaduje iterativní vývoj, produkt a sprint backlogy, user stories, denní meetingy, follow-upy, hodnocení a upřesňování.

kanban - Agile Development Cegeka

Kanban

Tento přístup k řízení znalostí práce optimalizuje celý proces vývoje pomocí vizualizace workflow, omezením rozpracované práce a měřením dodacích lhůt. Kanban udržuje naše týmy na správné cestě, pracující v dokonalém tempu na správných úkolech. 

Extreme Programming - Agile Development Cegeka

eXtreme Programming (XP)

XP je adaptivní sw metodika, která se zaměřuje okolo jádra ověřených postupů: inkrementální design, vývoj řízený testy, párové programování, sdílený kód, kontinuální integrace a kontinuální build. 

DevOps - Agile Development Cegeka

DevOps

Někdy se považuje za kulturu nebo hnutí, DevOps je komunikační a spolupracovní přístup, který zajistí, že kvalita a odborné operace jsou vyrovnány. Vývoj software, testování a nasazovací procesy jsou vysoce automatizované. 

Paul Danneels

Paul Danneels - CIO, VDAB

“Naše spolupráce s Cegekou běží velmi plynule a vždy ve stanoveném rozsahu a rozpočtu. ”
Agile process - Cegeka

Agilní procesy pro kontinuální nasazování

1 - Analýzy

Na seminářích vám pomáháme provést vysokoúrovňové analýzy, které vedou ke kritickému pohledu na požadavky projektu. Pomůžeme vám vytvořit produkt backlog, který zajišťuje, že váš software bude mít vše, co potřebuje, bez plýtvání úsilím.

2 - Vývoj

Zautomatizovali jsme velkou část vývoje, testování a nasazovacího procesu a tím jsme maximalizovali rychlost vývoje a flexibilitu nově příchozích požadavků. Tento proces také optimalizuje spolupráci na všech úrovních.

3 - Testování a vyhodnocení

To, že jsou v agilním vývojovém procesu chyby detekovány rychle, umožňuje vývojovému týmu provést úpravy bez nutnosti nákladnějšího řešení chyb později. 

4- Kontinuální nasazování

Pracujeme, abychom dodali plně funkční produkt, který může být nasazen. Na druhé straně pracujeme iterativně, abychom mohli SW spustit postupně a zvýšili obchodní hodnotu a snížili riziko.

E-Book Agilní SW vývoj

Jak již od začátku vytvořit kvalitu?

Zjistěte nejlepší způsob nasazení nových aplikací a rychlejšího nasazení nové funkcionality ve vaší organizaci s naší Agile příručkou.

Download
Agile Software Development - cegeka ebook