Select your location

IS JupiterPro

JupiterPro je informační systém pro banky, pojišťovny, penzijní fondy a investiční společnosti, který je určen pro administraci portfolií a správu aktiv. Systém obsahuje nejen předdefinované moduly, interface a výstupy, ale zejména disponuje řešeními šitými na míru. Systém obsahuje pokročilý zákaznický i manažerský reporting a taktéž reporting a exporty, které vyžaduje regulátor trhu (ČNB). Systém je v souladu s místní legislativou i legislativou EU.

O IS Jupiter

 • Vlastnosti systému

  • Správa pokynů a realizovaných obchodů
  • Podpora zajišťovacích instrumentů a jejich široká klasifikace
  • Kalendář korporátních akcí
  • Podpora LookThrough přístupu u fondů
  • Správa subjektů (entit)
  • Široká podpora transakcí a produktů
  • Podpora hromadných operací
  • Hromadné generování reportů s možností exportu do PDF po jednotlivých portfoliích
  • Cash-flow management (párování výpisů, generování transakcí z výpisů)
  • Multiměnovost
  • Interní účtování souběžně v měně aktiva, portfolia, účetnictví a vyskladňovacími metodami FIFO, AVG
  • Podpora FIX rozhraní
  • Zabudované legislativní ČNB výkazy (MOKAS, JISIFE, ROFOS, DOPES)
  • Předávání ČNB výkazů přes SDNS-WS kanál
  • Předefinované exporty a importy, aj.

 • Technologie

  • Systém je založen na technologii klient – server. Je možné zvolit řešení na bázi tlustého nebo tenkého klienta.
  • Jako databázový server využíváme osvědčenou a spolehlivou technologii MS SQL server
  • Klientská část využívá jako OS Microsoft Windows

 • Bezpečnost

  • Bezpečnost dat zajišťuje použitá technologie db serveru (MS SQL Server)
  • Přístup do systému je řešen pomocí SSO (Single sign-on) s využitím protokolu LDAP nebo pomocí jména a hesla, jehož strukturu a expiraci lze nastavit dle bezpečnostních politik společnosti.
  • Veškerý přístup do systému podléhá auditní stopě.
  • Jakákoliv modifikace dat je auditována s archivací původních hodnot
  • Uživatelé jsou přiřazeni do skupin (rolí), která má nadefinována přístup k jednotlivým funkcionalitám či práva na data (např. pouze na vybraná portfolia)

Miloslav Martinek - CIO, J&T BankA, a.s.

"IS Jupiter určuje investiční profil klienta a reguluje ideální model s nejlepší možnou kombinaci investic. Každé portfolio automaticky získává ty nejlepší výnosy, a to díky Jupiteru vždy víme nominální návratnosti investic, takže vždy můžeme nabídnout investorům přidanou hodnotu".

IS JupiterPro

Reference zákazníků