Select your location

IS Rebecca

představuje vysoce efektivní a spolehlivý bankovní informační systém určený pro kompletní evidenci dat a účtování úvěrů (komunálních, hypotečních, doplňkových, předhypotečních, komerčních, spotřebitelských, příslibů, atd.), a to v reálném čase.

O IS Rebecca

 • Bezpečnost a ochrana dat

  Základní nastavení bezpečnosti je součástí Administračního modulu, kde lze vytvářet a nastavovat různé úrovně oprávnění a přístupových práv. Čtyř úrovňová ochrana dat je zajištěna standardními prostředky a monitorována mechanismem, který není operačním pracovníkům znám.

 • Oblasti parametrizace

  • Číselníky, parametry, klasifikace • Účetní rozvrh, konstrukce analytik • Účetní předpisy, transakce • Nastavení vlastností a chování účtů (výpisy, úročení, …) • Nastavení produktů

 • Uzávěrkové operace

  Systém umožňuje zpracování uzávěrkových operací (čerpání, splácení, účtování zástav do podrozvahy, účtování příslibů do podrozvahy, úročení, poplatky, sledování platební kázně, generování upomínek, …).

 • Integrace

  Systém IS Rebecca podporuje plnou integraci se současnými core systémy banky. Jako jsou účetní, tiskové, clearingové systémy. Zároveň podporuje otevřené a zabezpečené API pro provádění základních operací pomocí systémů třetích stran.

 • Reporting

  Silnou stránku systému je reporting. A to jak z pohledu klienta (klientské výpisy a oznámení), tak z pohledu banky (rozličné přehledy). Jsou podporovány rozličné formáty od PDF přes XML po plain text, či proprietární.

Obecné informace

Systém poskytuje možnost flexibilních nastavení, multilingvální prostředí, více měnové operace, neomezené počty účtů. On-line funkce pak umožňují okamžitou reakci na změny provedené v systému.

 

Rebecca usnadňuje generování tiskových sestav, správu zajištění, pojištění, hypotečních zástavních listů, evidenci příloh úvěrů, monitoruje ekonomickou bilanci žadatelů a zvládá i mnohé další úkoly. Jejich počet nemusí být nikdy konečný, neboť IS Rebecca představuje robustní otevřený modulární bankovní systém, do něhož lze přidávat další a další moduly a je proto vhodný i pro rychle a dynamicky se rozvíjející finanční instituce.