Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Blockchain stelt bedrijven in staat om nieuwe ecosystemen te ontwikkelen die functioneren zonder centrale partij.

“We vinden geen gouden aanpak om een ecosysteem op te zetten. Het vertrouwen is aangetast en de kosten zijn hoog.”

Door een gebrek aan wederzijds vertrouwen en een tekort aan daadkrachtige business ecosystemen, kunnen bedrijven niet optimaal met elkaar samenwerken en communiceren. De bestaande businessmodellen zorgen bovendien voor een hoge kost.

Blockchain helpt ondernemingen om:

  • een sterkere connectie en vertrouwensband te creëren tussen betrokken partijen.
  • informatie op te slaan in 1 grootboek en niet in verschillende eigen systemen.
  • ecosystemen efficiënt, veilig en budgetvriendelijk te digitaliseren en innoveren.

Wat kan blockchain betekenen voor uw organisatie?

Lees er alles over in onze Starter Kit.

Download Starter Kit

“Door de aanwezigheid van tussenstations, verlopen processen enorm stroef.”

Heel wat processen verlopen vandaag onnodig moeizaam. Tussenpartijen zoals banken en overheden zorgen voor een zware centrale administratie en zijn bijgevolg een vertragende factor: het kan dagen duren vooraleer transacties afgehandeld worden, zeker buiten de werkuren.

Blockchain helpt ondernemingen om:

  • processen te versnellen door de logge en dure middle men overbodig te maken.
  • de afwikkeling van transacties te versnellen en de marginale kosten te laten dalen.
  • de procesintegriteit te versterken door transacties onweerlegbaar en aantoonbaar op te slaan.

Wat kan blockchain betekenen voor uw organisatie?

Lees er alles over in onze Starter Kit.

Download Starter Kit

“De informatie waarover we beschikken is vaak onjuist, onvolledig en ontoegankelijk.”

Informatie wordt heen en weer gestuurd van de ene betrokken partij naar de andere. Maar die uitwisseling loopt regelmatig mis. Herkenbare problemen duiken op: niet iedereen beschikt over dezelfde info, bepaalde info blijkt onjuist te zijn en soms gaat cruciale informatie verloren.

Blockchain helpt ondernemingen om:

  • informatie compleet, consistent, up-to-date en accuraat te houden.
  • de coördinatie van en controle over informatie en transacties te kunnen delen.
  • alle betrokken partijen simultaan dezelfde toegang tot dezelfde info te geven.

Wat kan blockchain betekenen voor uw organisatie?

Lees er alles over in onze Starter Kit.

Download Starter Kit