Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Expert Sander van Loosbroek: "Blockchain schiet niet op? Kletskoek!"

Een drietal jaar geleden werd blockchain aangekondigd als de next big thing. De technologie zou onder meer de manier waarop we onderling waarde uitwisselen, grondig veranderen. Maar vandaag heerst hier en daar de perceptie dat blockchain de verwachtingen niet inlost. “Dat is onterecht”, stelt blockchainexpert Sander van Loosbroek. “De voorbije jaren zijn er grote stappen gezet. De technologie staat op punt: nu is het aan de echte ondernemers om ermee aan de slag te gaan.”


De mindset: ondernemerschap als sleutel tot succes

Het woord dat als een rode draad doorheen dit gesprek loopt, is ondernemerschap. Wie een innovatieve speler wil zijn en nieuwe technologieën wil omarmen, moet in de eerste plaats opnieuw ondernemer durven worden. Blockchain is daar het perfecte voorbeeld van. De technologie is er klaar voor, nu wij nog. Voldoende stof voor een interessante babbel.

Laten we meteen met de deur in huis vallen. Mensen kloppen weleens bij jou aan met de boodschap dat het met blockchain allemaal niet opschiet. Vanwaar die teleurstelling?

Sander van Loosbroek: “Ik denk niet dat teleurstelling het juiste woord is. Mensen vragen zich eerder af wat er al is of hoelang het nog allemaal duurt. Je moet daarbij het verschil maken tussen de technologie enerzijds en een compleet product anderzijds. Wanneer mensen zien dat er een blockchain-gebaseerd product op de markt komt, zijn er twee bemerkingen die vaak opduiken.”

“In het eerste geval blijkt de oplossing onvoldoende aan te sluiten bij de behoeftes van de klant: er wordt bijvoorbeeld een interessante toepassing ontwikkeld voor de track and trace van medicijnen, maar als fruithandelaar kan je daar weinig mee. Anderen vinden blockchain dan weer te duur, omdat ze dachten dat het een opensourcegegeven zou zijn. Beide teleurstellingen zijn te begrijpen, maar ze hebben weinig met de technologie an sich te maken.”

Maar die bemerkingen zijn wel terecht?

van Loosbroek: “De vraag uit de markt snijdt altijd hout, maar de conclusie die eraan verbonden wordt, is vaak fout. Wanneer we effectief met blockchain aan de slag gaan, zien bedrijven wel degelijk de kansen die de technologie hun biedt. Toch weten ze vandaag vaak nog onvoldoende wat blockchain is en wat het voor hen kan betekenen. En ze hebben ook geen hands-on approach om daarachter te komen. Nochtans is dat wel het vertrekpunt."


“Vandaag zie je een duidelijk onderscheid tussen bedrijven die met blockchain aan de slag gaan en bedrijven die blockchain beschouwen als een fashion item”

Beweren dat het niet opschiet met blockchain, is dus te makkelijk?

van Loosbroek: “Klopt. Het is onterecht om te schreeuwen om nieuwe technologieën, maar er dan doodleuk niets mee te doen als ze er effectief zijn. Mensen verdiepen zich onvoldoende in blockchain en laten zich afschrikken door foutieve verhalen en stemmingmakerij. Vervolgens trekken ze allerlei verkeerde conclusies, nemen ze een passieve houding aan en kijken ze naar anderen. Maar met die attitude moet je dan niet teleurgesteld zijn dat er inderdaad niets gebeurt.”

“Ik denk trouwens dat dat een typisch gegeven van deze tijd is. We denken niet meer in doelstellingen, maar in resultaten. Niemand vraagt zich nog af hoe we aan die resultaten komen. Terwijl het eerste doel toch altijd moet zijn dat je bekijkt of je echt iets met een nieuwe technologie kan. En als je dan merkt dat er laaghangend fruit zit, ga je er volledig voor.”

Is die twijfelachtige houding een gevolg van de grote hype rond blockchain?

van Loosbroek: “Dat speelt zonder twijfel mee. Door de hype worden er allerlei scenario’s en verwachtingen aan blockchain toegekend die vaak niet blijken te kloppen. Een goed voorbeeld: de farmaceutische industrie dacht dat je met blockchain medische gegevens zou kunnen delen. Dat is niet zo. Of toch niet in de huidige vorm en in de nabije toekomst. De reden daarvoor is heel simpel.”

“Blockchain betekent transparantie: informatie delen waarop mensen kunnen vertrouwen. Bij medische documenten daarentegen is het net safety first en top secret. Daar zit een paradox in waardoor blockchain niet goed uit de verf komt. Is blockchain dan geschikt? Nee. Is dat erg? Nee, ook niet. Is blockchain daarom een nutteloze technologie? Evenmin. Maar je moet op zoek gaan naar die case(s) waar blockchain vandaag het verschil kan maken.”

Eigenlijk valt jouw betoog samen te vatten in één kernwaarde: ondernemerschap.

van Loosbroek: “Exact. Vandaag zie je al een duidelijke scheiding tussen bedrijven die serieus met blockchain aan de slag gaan en bedrijven die het beschouwen als fashion item. Dan komt het verschil tussen ondernemers en kopers aan de oppervlakte. Echte ondernemers doen een proof of concept en bouwen een goede businesscase uit. Zij bestuderen de voordelen, ruiken het potentieel en duwen het gaspedaal in. Kopers wachten af tot het te laat is om zelf het verschil te maken.”

“En net dat ondernemerschap is cruciaal om van nieuwe technologieën een succes te maken. Kan je voldoende onderbouwen dat blockchain potentie heeft, onderzoek het dan. Blijkt uit dat onderzoek dat je gelijk hebt: super. Blijkt je vermoeden toch niet te kloppen? Ook prima. Maar dan ben je - bij wijze van spreken - niet uit je neus aan het peuteren."

Waar ligt voor jullie, als blockchainexperts, de belangrijkste opdracht?

van Loosbroek: “Onze taak is tweeledig. Toepassingen bouwen, dat kunnen we. Goed en snel zelfs. Maar de stap daarvoor is uiteraard minstens even belangrijk. Het is onze opdracht om bedrijven te begeleiden en te bekijken of blockchain wat voor hen kan betekenen, want dat is zeker niet altijd het geval. Een technologie is voor de ene oplossing nu eenmaal beter geschikt dan voor de andere.”

“In feite - dat lijkt misschien contradictorisch - is het aan ons om de hype te doorprikken. Wij helpen bedrijven om zelf de juiste overwegingen te maken: moeten ze het voortouw nemen of is het ideale moment toch nog niet meteen aangebroken? Want welke keuze je ook maakt, dat moet altijd gebeuren met een goede onderbouwing. Maar we kunnen vandaag stellen dat er al heel wat mooie projecten met concrete roadmaps uitgevoerd en uitgetekend zijn.”


De technologie: van alfa, bèta en knutsel tot klaar voor productie

Genoeg gehamerd op het belang van ondernemerschap. Laten we overschakelen naar de technologie zelf. Als we vandaag de balans maken: waar staan we dan met blockchain?

van Loosbroek: “Sinds 2015 zijn er gigantische stappen voorwaarts gezet. Waar blockchain tot pakweg een jaar geleden nog alfa, bèta en knutsel was, is dat vandaag helemaal anders. De blockchains zijn op technisch vlak veel volwassener geworden. We zitten in het stadium waarin we snel gebruiksklare blockchaintoepassingen kunnen bouwen en ze in de markt zetten.”

“Om het concreet te maken: dit jaar ging Hyperledger Fabric in productie, het bedrijf Parity ontwikkelde een enterprise client om met Ethereum van start te gaan en Corda heeft nog maar net de Corda Entreprise gereleaset. Dat zijn drie grote blockchains die allemaal een production-grade framework klaar hebben. En geloof me: die zijn zoveel beter dan die van 2015.”

En toch lijkt dat niet overeen te stemmen met de perceptie die er leeft?

van Loosbroek: “Dat is het eigenaardige. Er zijn heel veel blockchaintoepassingen die goed werken, maar er is niemand die dat van de daken schreeuwt. Niet elk initiatief wordt verpakt in een persbericht of is wereldnieuws dat je overal leest. Maar dat betekent niet dat blockchain niet goed werkt.”
“Je zal steeds meer toepassingen zien opduiken, zoals applicaties om grondstoffen te traceren, een loyaltyprogramma van een vliegtuigmaatschappij of nieuwe geldwisseloplossingen. En dan blijken ze één ding gemeen te hebben: ze zijn gebouwd met blockchain. Kortom: blockchain wordt al veel meer gebruikt dan we weten of beseffen.”

Wat met het kostenplaatje?

van Loosbroek: “Het testen met blockchain is een heel stuk betaalbaarder geworden. Waar het in 2015 nog een klein fortuin kostte, kunnen we sinds medio 2017 al concepten valideren voor minder dan tienduizend euro. Concurrenten zien dat uiteraard ook en gaan het vervolgens zelf aanbieden: een teken dat de beschikbare kennis groeit en dat het experimenteren met blockchain zeker te verantwoorden is. De volwassenwording van de platformen heeft daar logischerwijs een belangrijke rol in gespeeld.”

Toch zijn het slechts de early adopters die vandaag de eerste grote stappen aan het zetten zijn. De rest zal ... wel volgen?

van Loosbroek: “Natuurlijk. Dat is altijd zo en dat zal in het geval van blockchain niet anders zijn. Bedrijven zullen uiteindelijk op de kar springen als ze zien dat hun concurrent met blockchain zulke grote voordelen heeft kunnen realiseren dat ze daar zelf een nefast nadeel van ondervinden. Een concreet voorbeeld: als een supply-chainopzet binnenkort 20 keer goedkoper wordt dan die van een concurrent, dan kan die laatste niet anders dan volgen.”

“Wat men wel moet beseffen: als blockchain gewoon de slimme manier is om iets te bouwen, ga je daar niet meteen mee aan de slag. De kosten die je maakt met het versneld afschrijven van je bestaande oplossing, wegen in dat geval immers nog niet op tegen de aanvankelijk beperkte voordelen van blockchain. Naarmate de toepassing en markt zich echter verder ontwikkelen, heb je wel een beter fundament: je kan makkelijker uitbreiden, hebt een schaalbaar ecosysteem … De voordelen van een nieuwe technologische basis ervaar je vaak pas na enkele jaren.”

Laten we afronden met een advies. Welke boodschap geef je mee?

van Loosbroek: “Ga niet af op geruchten of halfbakken meningen. Ondernemerschap maakt het verschil. Als je ziet dat blockchain iets voor je onderneming kan betekenen, durf dan in de eerste plaats weer ondernemer te zijn. Zo benut je de vele voordelen en bouw je een cruciale voorsprong uit ten opzichte van andere partijen die gewoon wachten tot het een off-the-shelf oplossing wordt.”

“Blockchain wordt gebruikt en werkt uitstekend. Waar kletsen we nog over?”

Meer over innovatie lezen?