Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

CIO Sourcing Board 2017: de belangrijkste anekdoten op een rijtje

Op 7 en 8 december organiseerde Cegeka zijn halfjaarlijkse CIO Sourcing Board. De board, ondertussen aan zijn 8e editie toe, biedt een forum waar topklanten van de outsourcingdivisie en de Cegeka-directie de handen in elkaar slaan: er wordt een stand van zaken uitgewisseld, gebrainstormd rond innovatie-initiatieven en genetwerkt in een aangename setting.

Tijdens deze editie mochten we CIO’s van 26 ondernemingen verwelkomen op de Genkse C-mine-site. Een symbolische locatie: C-mine is immers niet alleen een mijlpaal in de Limburgse geschiedenis, maar ook een innovatieve hub voor creatieve economie, onderwijs, artistieke creatie en recreatie.

Top 3-speler tegen 2022

Zander Colaers, COO van de Business Line Infrastructuur, trapte af met een loepheldere missie: de outsourcingdivisie van Cegeka moet tegen 2022 een Benelux top 3-speler zijn in de doelgroep, i.e. het hogere middenklassesegment. Tijdens de laatste 5 jaar groeide de divisie gemiddeld al zo’n 10,5%, in 2017 ging het met een groei van 12% t.o.v. 2016 nog beter. In concreto kwamen er dit jaar 10 nieuwe outsourcingklanten bij.

Het bestaansrecht van de divisie? Kort samengevat: CIO’s proactief ontzorgen door infrastructuur always on, performant en veilig te houden. Enkel door zich te laten ontzorgen op het operationele veld, zullen CIO’s voor zichzelf bandbreedte kunnen creëren. Dat geeft hun de mogelijkheid om meer tijd en energie te investeren in hun hoofdopdracht: de drijvende kracht zijn achter digitale transformatie en innovatie.

Trusted Partnership

Welke bewegingen zien we in de markt? De trend waarbij ondernemingen steeds meer diensten gaan verhuizen naar een multi cloud-omgeving, zet zich door. Workloads komen terecht in een zeer complexe omgevingscontext waarin zowel datacenters, cloud providers als Edge Environments een rol spelen. In dat bijzonder complexe kluwen neemt Cegeka diverse rollen op, die ze ook vlekkeloos met elkaar kan combineren: die van integrator, regisseur, consultant, innovator en broker.

Om die rollen met verve te vervullen, streeft Cegeka naar een ‘trusted partnership’-relatie met zijn klanten, aldus Zander Colaers. Cegeka zal dus niet alleen vlot schakelen tussen de 5 rollen, maar ook de businesscase onderliggend de cloudstrategie voortdurend toetsen en managen. De toegevoegde waarde van Cegeka als ‘trusted partner’ bestaat er daarnaast in om de complexiteit van infrastructuur en de (hybrid) cloud, te herleiden tot eenvoud en transparantie.

Klantervaring als sleutelwoord

2018 wordt het jaar waarin er nóg meer focus wordt gelegd op klanttevredenheid. Binnen de outsourcingdivisie zijn er daarom een aantal interne initiatieven in gang gezet om de klantervaring naar een hoger niveau te tillen. Ankerpunt is de ‘van dichtbij meemaken’-strategie die Cegeka als vanouds volgt. Zowel structurele zelfreflectie - gekoppeld aan de durf om zichzelf in vraag te stellen en opnieuw uit te vinden –  als aandacht voor soft skills zijn daar een concreet voorbeeld van.

Ook op het innovatiefront plaatst Cegeka cocreatie met klanten bovenaan de agenda. Cegeka investeert in een ‘dedicated’ innovatieteam en laat klanten mee bepalen in welke initatieven Cegeka zal investeren. Hoe uit zich dat concreet? Klanten gaan mee aan tafel wanneer de innovatie-roadmap van Cegeka wordt uitgetekend. Tijdens de Board werd zo de vooruitgang op de initiatieven van 2017 toegelicht – onder meer op het vlak van DevOps, Security, Hybrid Cloud en IoT – en konden klanten hun stem uitbrengen op wat zij als belangrijk(ste) innovatie-initiatief zien voor 2018.

CIO Sourcing Board 2017

Boeiende gastsprekers: van AI tot Smart City

Maar Cegeka geeft de microfoon ook graag door. Voor elke CIO Sourcing Board worden een aantal boeiende gastsprekers geselecteerd. Tijdens deze editie deelden Geert Van Hove (CIDO bij Argenta), Paul Hoekman (ICT-manager bij DNWG), Wim Dries (Burgemeester van de stad Genk) en Philip Huysmans (Onderzoeker bij de Antwerp Management School) met veel enthousiasme hun vakkennis.

Dit zijn een aantal highlights uit de klantencases van Argenta en DNWG:

Geert Van Hove – CIDO Argenta:

  • Binnen 3 jaar is Artificial Intelligence bij banken het meest gebruikte kanaal om contact te hebben met klanten.

  • Klanten verrassen én aan je binden, vereist een geïntegreerde businessapproach - over alle touchpoints heen.

  • De tijden waarin je alles zelf moest bouwen, zijn voorbij. Bij software draait het er steeds meer om hoe je bestaande applicaties gaat assembleren.

Paul Hoekman (ICT-manager bij De Netwerkgroep) en Olivier Costa (Agile Pioneer Cegeka):

  • Vroeger stonden bij IT-projecten de IT-processen centraal. Daarnaast ging het om het bouwen van één stabiele applicatie voor een bijzonder lange tijd. Vandaag zijn die IT-projecten complex en dynamisch. En niet de IT-, maar wel de businessprocessen kleuren het centrale plaatje. In zo’n context is een traditionele waterfall-aanpak niet doeltreffend. Agile Scrum, wél.

  • Het aanhaken van de business is een moeilijke stap: men worstelt met de overgang van ‘plannen over 3 jaar’ naar ‘focus op de komende 3 weken’.

  • Door op een vernieuwende manier naar softwaredevelopment (DevOps) te durven kijken, hebben mensen meer het gevoel hebben dat er aan de juiste dingen wordt gewerkt, dat ze zien wat er gebeurt en dat ze bijgevolg kunnen bijsturen. Aandachtspunten zijn de extra tijd en energie die het vraagt van de business en het gevoel van overhead dat het uitoefent op het team (coach, scrum master, PO, proxy).

Genks burgemeester Wim Dries gaf een bevlogen presentatie over Genk als Smart City en de specifieke rol van de overheid bij de realisatie daarvan. Hamvraag daarbij: tot waar gaat de overheid en vanaf waar neemt de bedrijfswereld het over? Dr Philip Huysmans, docent bij de Antwerp Management School, vertelde op zijn beurt over de Agile Enterprise en de methodieken om business en IT beter op elkaar af te stemmen. Kortom: interessant voer voor discussie.

De outsourcekriebels te pakken?

Wil u meer weten over outsourcen als vak? Zoekt u inzichten over hoe outsourcen CIO’s kan helpen om zich met succes staande te houden in een snel evoluerende wereld? In het boek ‘Outsourven is durven’ bezorgt Zander Colaers u het antwoord. U kan het boek gratis en vrijblijvend downloaden.

Daarnaast organiseren wij roundtables waar u zich als CIO gratis voor kan inschrijven.
Outsourcen is durven - e-book download