Select your location

Dankzij blockchain zijn audits en accounting nooit meer hetzelfdeDe toekomst van accounting

Blockchain maakt een toekomst mogelijk waarin alle transacties in real time kunnen worden geregistreerd, weergegeven en gecontroleerd. Vandaag is het bijhouden van winst- en verliesrekeningen, inkomende en uitgaande transacties en rapportagevereisten een zware uitdaging. Systemen zijn niet met elkaar verbonden en moeten handmatig worden vergeleken en afgestemd. Dat maakt van audits complexe en dure processen.

Blockchain - de technologie achter Bitcoin - kan de verschillende informatiestromen samenbrengen zodat een transactie meteen in zowel uw balans als in uw verslaglegging wordt doorgezet. In deze video leggen we uit hoe dit in de praktijk kan werken voor uw organisatie en waarom bedrijfsrevisoren en toezichthouders zo optimistisch zijn over de mogelijkheden van blockchaintechnologie.

Blockchain - POC in a Week