Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Interview met Peter Lathouwers: een pragmatische blik op digitale innovatie

Digitale innovatie: het staat hoog op de agenda in menig directiekamer, maar hoe begin je eraan? Hoe krijg je vat op de verschillende technologieën die nu snel opgang maken, van machine learning over blockchain tot Internet of Things? En hoe waak je erover dat innovatie echt business value oplevert? Een gesprek met Peter Lathouwers, Digital Innovation & Solutions Leader bij Cegeka.

Cegeka positioneert zich als een expert in pragmatische innovatie. Wat houdt dat precies in?

Peter Lathouwers: “Klopt. Je kan het ook toegepaste innovatie noemen. Concreet betekent het dat we opkomende technologieën die bijna of redelijk matuur zijn, gaan inzetten in een businesscontext. De nadruk ligt dus niet op ‘disruptieve’ innovatie met lange R&D-trajecten en een onvoorspelbare uitkomst. Daar zijn andere partijen sterker in.”

“Pragmatische innovatie sluit overigens heel goed aan bij hoe Cegeka elk IT-project aanvliegt: met de voeten op de grond, oog voor tastbaar resultaat en in zeer nauwe samenwerking met onze klanten.”

Over welke technologieën gaat het dan?

Lathouwers: “Vandaag de dag zijn dat vooral Internet of Things, machine learning, drones, augmented en virtual reality en natuurlijk blockchain, waar we al een paar jaar in investeren. Daarbij vertrekken we van de premisse dat één enkele technologie zelden een probleem oplost. De kracht zit ’m net in de mix. Vandaar dat we de meeste innovatietrajecten aanvatten met een ‘Power of Combinations’-workshop. Daarin leggen we uit wat de kracht is van die technologieën als je ze slim gaat combineren.”

“Blockchain op zich zal zelden een probleem oplossen. Maar je kan via IoT-sensoren data capteren en wegschrijven in de blockchain. Zo hebben we bijvoorbeeld een conceptoplossing ontwikkeld voor het transport van zeer waardevolle goederen. En zo zijn er legio combinaties mogelijk.”

In article - Lathouwers

Welke learnings komen uit zo'n workshop?

Lathouwers: “Eerst en vooral dat er nog flink wat werk aan de winkel is als het gaat om het demystifiëren van die emerging technologies en trends. Er wordt zoveel over gepubliceerd en gespeculeerd dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Ten tweede dat bedrijfsleiders echt snakken naar concrete cases of op zijn minst prototypes, bij voorkeur in hun sector. Sectorkennis is echt cruciaal. Klanten willen aan de tafel zitten met iemand die hun business goed begrijpt en hun taal spreekt.”


"De kracht van innovatie zit 'm net in de mix van technologieën"


“En ten derde stellen we vast dat heel wat problemen kunnen opgelost worden met technologie die de klant al in huis heeft. Klanten zeggen vaak dat ze ‘iets’ moeten (of denken te moeten) doen met technologie x of y. Als we samen met hen het probleem vervolgens analyseren, blijkt dat de oplossing soms veel eenvoudiger is. Machine learning en AI bijvoorbeeld worden vandaag gezien als de heilige graal voor heel wat uitdagingen, maar minstens 90% ervan kunnen op een andere manier, met andere technologie, perfect worden opgelost. Ook dat is pragmatische innovatie. (lacht)

Featured - Lathouwers

Cegeka staat niet echt bekend als een speler op het vlak van innovatie. Waarom moeten bedrijven met ons samenwerken?

Lathouwers: “Wat Cegeka doet, draait al lang niet meer om technologie alleen. Waar klanten vroeger rekenden op ons om software te ontwikkelen en hun IT-infrastructuur te beheren, verwachten ze nu dat we mee de IT-strategie bepalen, en dus ook de digitale innovatiestrategie.”

“Alle innovatie begint vanuit een goed begrip van de business van de klant en gaat daarna pas over naar het technologisch domein. Dat is exact wat we hun kunnen bieden. Voeg daarbij onze schaalgrootte, onze diepgaande kennis van een breed scala aan technologieën én ons snelgroeiend ecosysteem van innovatieve start-ups, en je begrijpt dat we zowel de expertise als de agility hebben om hier snel meters te maken.”

New Call-to-action