Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

IT-outsourcing: Zander Colaers spot trends en uitdagingen

IT-outsourcing zit stevig in de lift. Logisch ook, want operationele IT-taken uitbesteden, maakt CIO’s vrij om zich op de strategische kant van hun job te concentreren. Zander Colaers, COO Infrastructure Divisions bij Cegeka Groep en auteur van ‘Outsourcen is durven’, spot vijf actuele trends en de bijbehorende uitdagingen voor de sector.

1. Outsourcing wordt strategische keuze op lange termijn

Als ‘chief innovatie’ is de CIO een sleutelfiguur geworden in de organisatie. Hij stippelt de digitale koers uit en zorgt ervoor dat zijn bedrijf sneller innoveert dan de concurrentie. Het outsourcen van IT-taken wordt bijgevolg een strategische langetermijnbeslissing van het topmanagement. Terwijl bedrijven vroeger meestal met de gedachte speelden om de uitbestede pakketten na verloop van tijd weer te insourcen, kiezen ze er vandaag bewust voor om niet langer zelf te investeren in bepaalde expertisedomeinen.

2. Outsourcingproviders klimmen in de waardeketen

Die switch heeft natuurlijk belangrijke gevolgen voor de outsourcingsector. De verwachtingen van de klant zijn hooggespannen: ontzorging op operationeel vlak is het absolute minimum. Eigenlijk droomt de CIO van een partner die de ‘business as usual’ weet te overstijgen en actief meedenkt om het bedrijf digitaal te transformeren. De outsourcingprovider schuift zo op in de waardeketen van doener naar denker en regisseur. Maar daarvoor moet de leverancier zich ook zelf versterken met nieuwe competenties.

3. Van controleren naar samen meerwaarde creëren

Door operationele taken toe te vertrouwen aan een externe partner krijgt de IT-afdeling extra bandbreedte, op voorwaarde dat beide partijen voldoende maturiteit aan de dag leggen. Concreet moet de klant afstappen van het controleprincipe en de leverancier moet bewijzen dat hij het vertrouwen waard is en de rol van ‘sparring partner’ kan vervullen. Alleen zo worden de funderingen gelegd voor een langetermijnsamenwerking in vertrouwen.

4. Hybride cloudmodellen zijn de toekomst

Op enkele jaren tijd evolueerde de cloud van hype naar vaste waarde. Vandaag besschikt elk bedrijf wel over enkele cloudtoepassingen. Sommige ondernemingen hebben er zelfs hun volledige businessmodel op gebouwd. Organisaties vragen zich niet langer af of ze naar de cloud zouden migreren, maar welke applicaties ze in welk type cloud gaan onderbrengen. Steeds vaker valt de keuze op een combinatie van datacenters in eigen huis, een aantal applicaties in de publieke cloud en zogeheten private cloudtoepassingen bij hun outsourcingpartner. Outsourcingspelers kunnen een belangrijke rol spelen bij de naadloze integratie van de verschillende cloudtypes.

5. Cybersecurity hoog op de agenda

Veiligheid en privacy waarborgen wordt alsmaar complexer voor IT-afdelingen. Met cloudtoepassingen, het Internet of Things en allerhande mobiele devices neemt het aantal te beveiligen 'ingangen' immers stelselmatig toe. Bovendien is het wetgevend kader rond privacy en cybersecurity volop in beweging. Door te investeren in de juiste knowhow kunnen outsourcingbedrijven hun klanten proactief adviseren op het vlak van privacy- en veiligheidsbeleid en een state-of-the-art dienstenpakket aanbieden dat mee evolueert met de cyberrealiteit.

Deze vijf – op elkaar inwerkende – trends zullen het IT-landschap de komende jaren mee vormgeven. Eén ding staat hierbij vast: technologie maakt of kraakt bedrijven. Outsourcing kan CIO’s helpen om sneller en efficiënter werk te maken van hun digitale transformatie. Op voorwaarde dat beide partijen elkaar vinden in durf en als gelijkwaardige partners dat ambitieuze verhaal schrijven.

Outsourcen is durven - e-book download