Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Radicale innovatie begint bij radicale simplificatie

In januari trapte Zander Colaers - COO Infrastructure bij Cegeka - de eerste CIO 3.0 Roundtable van 2017 af. De opener in een reeks van tien. Doel van deze rondetafelgesprekken? In een aangenaam kader de conversatie aangaan met CIO’s en Technical Decision Makers.

Hoe kijken moderne CIO’s naar hun rol in tijden van transformatie en disruptie? Wat zijn hun échte uitdagingen en hoe vliegen ze die aan? En wat verwachten ze van hun IT-leverancier? Dat waren de grote thema’s van deze roundtable in het Antwerpse MAS, die gevolgd werd door een diner in sterrenrestaurant ’t Zilte.

CIO 3.0 als visionaire verbinder

Op de vraag of digitale transformatie een opgave is die door de CIO moet worden beetgepakt, is het antwoord volmondig ja. “Als wij het niet doen, wie dan wel?” klonk het. De belangrijkste uitdagingen daarbij zijn:

  • intern draagvlak creëren
  • silostructuren doorbreken
  • de vertaalslag maken van technologie naar concrete business value
  • het behouden van ‘the human touch’ (bijvoorbeeld in omnichanneltrajecten)
  • rustig blijven en vooral niet inhaken op angstreflexen

Vooral dat laatste is een reëel gevaar. Digitale transformatie is zo overdonderend en gaat zo snel dat paniekreacties niet zelden opduiken. Terwijl het volgens de aanwezige CIO’s vooral zaak is om rustig te blijven en de directie te begeleiden in het maken van de juiste keuzes.

Je niet blindstaren op enkel technologie en vooral niet proberen om alles te gaan automatiseren, vormen cruciale factoren: “Kijk eerst wat je kan weglaten en dan wat je sterk kan vereenvoudigen: radicale innovatie begint vaak bij radicale simplificatie.” Marco Gianotten van adviesbureau Giarte, verwijst hiermee naar het acroniem ESSA: éérst Elimineren, dan Simplificeren, vervolgens Standaardiseren en tot slot Automatiseren.

CIO’s zien hun rol in dit verhaal vooral als visionaire verbinders, waarbij het verbinden staat voor het aligneren van business en IT, terwijl het visionaire verwijst naar het bewerkstelligen van innovatie. Dat laatste gebeurt vaak eerst in ‘pockets of innovation’. Een andere tactiek is een ‘burning platform’ inzetten als locomotief voor een veel langere transformatietrein. Een trein die - eenmaal in gang gezet - vaak sneller kan gaan dan het bedrijf kan volgen. Dat brengt dan weer nieuwe uitdagingen met zich mee.

 

Outsourcen is durven - e-book download 

 

Continu bouwen aan een dreamteam

De CIO zit in een spagaat: enerzijds zijn er de steile verwachtingen van de business, anderzijds ontbreekt het de CIO vaak aan voldoende ‘agility’ en dynamiek in de IT-afdeling om die verwachtingen ook allemaal te kunnen inlossen. Continu moeten bouwen aan een dreamteam is dan ook een hoofdbreker.

Waar zo’n dreamteam uit bestaat? Idealiter uit mensen die zowel hard als soft skills in zich hebben. Technische competenties zijn dan even belangrijk als pakweg het vermogen om een consensus te bereiken. Een vaak gemaakte fout is verwachten dat nieuwe dynamiek enkel van buitenaf kan komen. “Nieuwe mensen assimileren de bestaande cultuur van het bedrijf sneller dan men denkt. Je moet dus vooral focussen op het ontginnen van die dynamiek in je bestaande team”, zegt een CIO.

 

Geen leverancier maar partner, integrator en accelerator

Wat verwachten CIO’s van hun outsourceleverancier? In de eerste plaats dat het geen leverancier is maar een partner, zo blijkt. De outsourcer-insourcer-relatie is sowieso apart en vrij goed te vergelijken met die van een beleggingsadviseur en klant: “Je wéét dat die geld verdient aan jouw situatie en toch mag je niet achterdochtig zijn. Je moet werken aan een echte win-winsituatie waarbij zijn succes ook meteen jouw succes betekent.”

In zijn boek “Outsourcen is durven” ziet Zander Colaers vijf rollen weggelegd voor de outsourceleverancier: consultant, integrator, regisseur, broker en innovator. De aanwezige CIO’s verwachten vooral van hun IT-partner dat hij een sterke integrator is. “Hoe koppel ik alle applicaties en systemen die op mijn bord krijg aan elkaar, liefst tegen gisteren?” is voor CIO’s een cruciaal vraagstuk. Als het gaat om innovatie, spreekt de term ‘accelerator’ overigens iets meer aan dan ‘innovator’.

 
 

Van ‘closing the gap’ naar snelheid opdrijven

Zijn bedrijven bezig met digitale transformatie? Absoluut, al lijkt de invulling daarvan sterk te verschillen per sector en bedrijfscontext.

Traditionele en behoudsgezinde sectoren beginnen meestal nog maar aan de weg te timmeren en zien vooral uitdagingen op het vlak van ‘closing the gap’ en change management. In sectoren waar men al iets verder staat – retail, media en banking bijvoorbeeld – ligt de focus op snelheid pakken en goed naar de bewegingen in de markt kijken in plaats van te focussen op de concurrentie en op het maken van de juiste keuzes in plaats van te wachten tot de sectoriële ‘Uber’ iedereen onderuithaalt.

Deelnemen aan een CIO Roundtable?

Bent u Technical Decision Maker of CIO bij een grote onderneming? Dan kunnen onze roundtables ook interessant zijn voor u. Laat hier uw gegevens achter, wij houden u op de hoogte van onze activiteitenkalender. 

Outsourcen is durven - e-book download