Select your location

Hoe goed klikt het met uw outsourcingpartner? Check de checklist!

Vandaag zit technologie vervlochten doorheen zowat alle bedrijfsprocessen. Als CIO zit u dus meer dan ooit aan het stuur om uw organisatie naar nieuwe hoogtes te tillen. Outsourcing kan helpen om die rol waar te maken. Op één voorwaarde: dat u uw outsourcingpartner vertrouwt.

 

De vertrouwensformule

Cruciaal voor die vertrouwensband is dat beide partijen een gemeenschappelijk doel nastreven, zonder verborgen agenda’s. Of omgekeerd: eigenbelang doet vertrouwen smelten als sneeuw voor de zon.

 

VERTROUWEN  =

 

BETROUWBAARHEID + INTIMITEIT + GELOOFWAARDIGHEID

EIGENBELANG

 

Zit het vertrouwen goed? Doe de test

Trekken u en uw outsourcingpartner aan hetzelfde zeel? Klikt het tussen jullie? Gebruik deze checklist om het te becijferen.

 

BETROUWBAARHEID

 • Komt de outsourcingpartner zijn afspraken na?
 • Handelt hij proactief?
 • Streeft hij continu naar een betere samenwerking?
 • Voelt hij zich samen met u verantwoordelijk voor de resultaten?
 • Kan hij snel bijsturen als een resultaat of oplossing tegenvalt?

 

INTIMITEIT

 • Klikt het met de outsourcingpartner op het vlak van bedrijfscultuur?
 • Heeft hij aandacht voor het menselijke aspect van de samenwerking?
 • Luistert hij actief, zodat hij de noden van de organisatie echt begrijpt?
 • Hecht hij veel belang aan open dialoog?
 • Komt hij authentiek over?

 

GELOOFWAARDIGHEID 

 • Kan de outsourcingpartner mij met kennis van zaken adviseren?
 • Kan hij staven dat zijn aanpak wel degelijk de juiste is?
 • Houdt hij vast aan zijn normen en waarden, ook onder druk?
 • Legt hij verantwoording af voor zijn keuzes en gedrag?
 • Wat vertellen andere klanten over hem?

 

EIGENBELANG 

 • Werkt de outsourcingpartner een oplossing uit die vooral hem veel opbrengt?
 • Probeert hij vaak om zijn eigen planning of timing door te drukken?
 • Beveelt hij enkel oplossingen en technologie aan die hij zelf in huis heeft?
 • Heeft u het gevoel dat hij geen empathie kan opbrengen met uw business noden?
 • Haalt hij bij elke discussie of potentieel conflict het contract boven tafel?

 

Outsourcen is durven - e-book download