Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Waarom mensen niet willen veranderen

Zonder verandermanagement geen succes!

De wereld verandert, maar waarom veranderen mensen zo moeilijk mee? Zander Colaers van Cegeka geeft aan welke redenen mensen hebben om veranderingen tegen te houden, en wat we eraan kunnen doen.

IT-projecten, en zeker uitbestedingsprojecten, draaien altijd om verandering. Vaak horen we dan de bekende stelling: 'verandering is de enige constante'. Zou dat wel waar zijn? Voor technologische ontwikkelingen ongetwijfeld, maar voor gedragspatronen? In de praktijk willen de meeste mensen geen verandering. Waarom zou je, het gaat toch goed? En als er dan toch een verandering in aantocht is, gaan ze op de rem staan. Het gevolg is dat projecten waarin nauwelijks aandacht is voor het menselijke aspect van de verandering, weerstand ondervinden. Dat ondermijnt de kans op succes. Wat zijn de meest voorkomende redenen om verandering tegen te houden?

Mensen weten niet waarom

Als mensen niet weten of begrijpen waarom verandering nodig is, dan zullen ze zich overvallen voelen en afhaken. Begrip, draagvlak en commitment krijgen kan je dan wel vergeten. De sense of urgency ontbreekt, dus waarom zou je je inspannen voor die verandering?

Het initiatief komt van elders

Het not-invented-here-syndroom betekent dat mensen negatief staan ten opzichte van alles wat van buiten hun organisatie komt. Dat is funest voor het draagvlak. Bovendien leidt dit gemakkelijk tot situaties waarin het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

De 'what's in it for me' is niet helder

Als voor mensen niet duidelijk is welke concrete voordelen verandering voor hen zal opleveren, zullen ze niet hard lopen om de verandering te realiseren. Met als resultaat - om een andere stelling aan te halen - stilstand is achteruitgang!

Outsourcen is durven - e-book download

Managers geven niet het goede voorbeeld

Als er van mensen wordt verwacht dat ze de dingen anders gaan doen, dan moeten ze van het management het goede voorbeeld krijgen. Managers die veranderingen opleggen maar daar zelf niet in meegaan, krijgen hun mensen niet mee. Gebrek aan commitment van het management is in de IT een berucht afbreukrisico. Pak dit risico aan met practice what you preach, walk the talk en eat your own dogfood!

Er wordt niet gemeten en geëvalueerd

Verandering moet voor betere resultaten, meer efficiency, vereenvoudiging, et cetera zorgen.. Die resultaten moeten tastbaar worden, anders blijft het een zinloze exercitie. Dat betekent dus geregeld meten en evalueren van de verandering. Dat maakt bijsturing mogelijk en het zorgt er ook voor dat mensen steeds inzicht krijgen in hun eigen vooruitgang.

Er wordt geen tijd vrijgemaakt voor begeleiding en communicatie

Mensen krijgen niet de ruimte en de tijd om geleidelijk tijdens het traject te wennen aan de veranderingen. Dat maakt het ook erg lastig om hun gedrag aan te passen. Er is echt tijd nodig en de inzichten van de metingen en evaluaties moeten gecommuniceerd worden. Ja, het kost tijd en geld, maar het kan een dure mislukking voorkomen.

Mensen onthouden de negatieve verhalen beter

Niet elk verandertraject zal slagen. En iedereen weet dat rampscenario's en mislukkingen de pers kunnen halen. Dat is natuurlijk niet vreemd, maar het kan tot nodeloze voorzichtigheid leiden die de voortgang flink kan afremmen. Voor je het weet wordt een mislukking een self fulfilling prophecy. Bedenk dat er in de (vak)pers ook absoluut aandacht wordt besteed aan succesvolle projecten!

Verandermanagement vereist leiderschap en empathie. Het vraagt tijd en energie. Het uit de weg ruimen van de barrières vraagt bovendien om durf en doorzettingsvermogen, anders lukt veranderen ook niet. Zonder die eigenschappen zal de CIO niet overleven. En zonder durf zullen IT-dienstverleners en outsourcingspartners evenmin blijven bestaan.

Outsourcen is durven - e-book download