Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties
om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten.

combinatielogo_esf_0