Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

IT loopt gesmeerd bij Bridgestone dankzij managed services

Niek Vaessen, Head of Service Management en Operations Bridgestone

Industry: Automotive 


Digitale transformatie is een must voor bedrijven die de concurrentie willen voorblijven. Desondanks besteden de meeste IT-afdelingen 80% van hun tijd aan het draaiend houden van hun IT-processen in plaats van aan innovatie. Het IT-team van Bridgestone Europe koos voor managed IT-services om tijd vrij te maken, de kosten te verlagen en hun services te verbeteren. 

Meer efficiëntie en betere IT-services  

Bridgestone EMEA, met hoofdkantoor in België, is een volle dochter van de in Tokyo gevestigde Bridgestone Corporation, het grootste banden- en rubberbedrijf ter wereld. Bridgestone EMEA is actief in meer dan 60 landen en telt meer dan 18.200 werknemers. Het bedrijf beschikt over 14 banden- en bandengerelateerde fabrieken, een groot R&D-centrum en een testcircuit. Het IT-team bestaat uit 150 personeelsleden en is verantwoordelijk voor het leveren van de beste IT-services aan alle businessunits, een enorme taak. 

“We implementeren al enkele jaren systematisch managed services voor onze verschillende technologieën en applicaties. Tot vorig jaar werden de Microsoft-applicaties ondersteund door verschillende partners, waaronder enkele offshore dienstverleners. Deze aanpak leidde niet tot de efficiëntiewinsten waarop we gehoopt hadden, omdat de opvolging erg complex en tijdrovend was”, vertelt Niek Vaessen, Head of Service Management en Operations. Het gebrek aan standaardrapporten, SLA's en procedures, bv. voor incidenten, vormde ook een hinderpaal voor de efficiëntie, en zelfs voor de kwaliteit van de IT-services die het team leverde. Daarom werd beslist om de ondersteuning en het evolutief onderhoud van alle Microsoft-applicaties (verschillende applicaties in meerdere technologiestacks) toe te vertrouwen aan één partner.

Culturele fit 

Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure kwam Cegeka als winnaar uit de bus. Niek: “Hun voorstel toonde duidelijk dat ze er niet voor terugschrokken om de verantwoordelijkheid voor en het ownership van de applicaties volledig op zich te nemen. Bovendien wisten we dat ze over de vereiste kennis beschikten om alle technologiestacks te beheren. Aangezien we slechts een beperkt aantal businesspartners in onze eerste lijn hebben, was een goede fit met de bedrijfscultuur ook erg belangrijk. Vanaf dag één van onze samenwerking gaf het Cegeka-team blijk van een responsieve, open en constructieve houding.”

Deze kwaliteiten bewezen al in de migratiefase hun nut. De migratie was een grote uitdaging, omdat Cegeka met meerdere bestaande leveranciers moest samenwerken om de continuïteit te garanderen. Sinds begin 2017 zijn de support en het onderhoud van alle applicaties in handen van het Cegeka-team: een Belgische service delivery manager, drie Belgische business analisten en een autonoom, zelfsturend Italiaans team voor support, development, verdere analyse en deployment. Ze werken samen met de interne IT-teams en business owners, maar ook met externe partijen. Dit creëert een uitdagende context, waarin Cegeka's focus op samenwerking en ervaring als probleemoplosser belangrijke troeven zijn. “Natuurlijk is er af en toe een probleempje, dat is perfect normaal. Maar wat er ook gebeurt, Cegeka staat altijd klaar om te helpen en de krachten te bundelen met alle betrokkenen om de beste oplossing te vinden.” 

Tijd vrijmaken voor innovatie

De kosten verlagen en de kwaliteit, prestaties en beschikbaarheid van de IT-services verbeteren, dat waren de redenen voor Bridgestone om de ondersteuning van de MSstack aan één leverancier toe te vertrouwen. Standaardisering was een cruciale factor om die doelstellingen te bereiken. Cegeka werkt met de geharmoniseerde rapportage van Bridgestone, standaard SLA's, KPI's en cSLR's en standaard ITIL-gebaseerde processen voor alle applicaties. Bovendien heeft het bedrijf de nodige maturiteit op het gebied van OTAP en bezit het de code repository. Bij IT-problemen schiet Cegeka meteen in actie.

De samenwerking brengt stabiliteit voor het IT-team van Bridgestone en helpt hen om hun IT-services naar een hoger niveau te tillen. “Bovendien kunnen we dankzij dit contract meer energie besteden aan innovatie in onze eigen core business. Hierbij verwachten we ook dat onze partners een belangrijke rol zullen spelen door ons te ondersteunen met hun ervaring en expertise en door met ons mee te denken”, besluit Niek.

U heeft

"De samenwerking brengt stabiliteit voor het IT-team van Bridgestone en helpt hen om hun IT-services naar een hoger niveau te tillen."


Challenges

  • Beheer van Microsoft applicaties zat versnipperd bij diverse (offshore) dienstverleners
  • Er was een manco aan standaard rapporten, SLA’s en procedures, bijv. bij incidenten
  • De kwaliteit van IT services en performantie moest naar omhoog

Results

  • Beheer en onderhoud van de Microsoft-stack werd ondergebracht bij één partner: Cegeka
  • Standaardisering werd doorgevoerd, met meer operationele efficiëntie en tijdswinst tot gevolg
  • Extra tijd kon worden geïnvesteerd in digitale transformatie, met Cegeka als sparring partner

Solution


Technology

Microsoft