Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Cegeka News

C-Meal helpt bij de opvolging van ondervoeding bij risicopatiënten in zorginstellingen


19 oktober 2022

C-Meal, de toepassing voor het efficiënt beheer van maaltijden in zorginstellingen, is uitgebreid met een nieuwe module om de voedingsinname van patiënten in kaart te brengen. Dankzij de nieuwe software is het mogelijk om patiënten met een risico op ondervoeding beter op te volgen. C-Meal verbetert zo de ervaring voor patiënten en personeel van ziekenhuizen, zorgcentra en psychiatrische instellingen.

“Dankzij de nieuwe toepassing in C-Meal kunnen zorgverleners in een zorginstelling nauwkeurig opvolgen hoeveel nutriënten en calorieën een patiënt inneemt. Dat betekent een betere opvolging van risicopatiënten en een stijging van de zorgkwaliteit voor de patiënt”, zegt Gertie Delande VP Connected Health van Cegeka.

Een goede screening en opvolging op vlak van ondervoeding is belangrijk. Uit studies blijkt dat meer dan één op vijf van de gehospitaliseerde patiënten een risico heeft op ondervoeding. Daardoor stijgt ook de kans op een tragere wondheling of herstel, verhoogt de kans op een heropname in het ziekenhuis en is er zelfs een grotere kans op overlijden.

Voedingsinname module zorgt voor tijdswinst voor zorgverstrekkers
De huidige opvolging van de voedingsinname van patiënten met een risico op ondervoeding is erg arbeidsintensief. Het is dan ook bijzonder moeilijk om alle risicopatiënten van een zorginstelling op een performante wijze op te volgen. “De voedingsinnamemodule van C-Meal betekent een enorme tijdswinst voor de zorgverleners. Het verzamelt alle gegevens die met de voeding van de patiënt te maken hebben. Bovendien omvat het een doorstroming van deze gegevens naar het elektronisch patiëntendossier (EPD) waar de integrale opvolging van de patiënt gebeurt”, aldus Gertie Delande VP Connected Health van Cegeka.

Alle modules van C-Meal werken optimaal samen met andere platformen en systemen. Zo kunnen patiënten zich veilig aanmelden via Itsme en kan de patient app ook aan hun medisch dossier worden gekoppeld via systemen zoals mynexuzhealth. Hierdoor kunnen patiënten werken in een omgeving waarmee ze al vertrouwd zijn.

Over C-Meal
C-Meal draagt bij tot het efficiënte verloop van de maaltijdkeuze, -productie en -distributie in zorginstellingen. Rekening houdend met relevante informatie uit het medisch dossier wordt aan de patiënt een gepersonaliseerd keuzemenu voorgesteld. Dit voorstel houdt rekening met gegevens uit het patiëntendossier zoals dieet, allergieën, voorkeuren, aversies. Met behulp van de patiënt app stelt de patiënt met zijn/haar mobiel toestel de maaltijd samen op basis van het keuzemenu. Een nieuwe module zal toelaten om de voedingsinname van de gekozen maaltijd te registreren.


Gerelateerde artikels

Het ASZ is de eerste nieuwe klant van nexuzhealth

Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst, Geraardsbergen en Wetteren heeft na een procedure overheidsopdrachten het dossier voor de aankoop van een elektronisch patiëntendossier aan nexuzhealth gegund.

f