Vlaanderen investeert in de uitbouw tot een slimme regio, een regio waar we door middel van nieuwe en innovatieve technologie maatschappelijke uitdagingen beter kunnen aanpakken, zoals mobiliteitsdoorstroming, milieu, waterbeheer, … Met de bouw van de Vlaamse Smart Data Space realiseren we het platform dat nodig is om de snel veranderende data van sensoren vlot en veilig inzetbaar te maken voor allerlei slimme toepassingen. Digitaal Vlaanderen realiseert dit platform samen Cegeka (in consortium met DXC) en imec. 

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om Vlaanderen de Europese koploper te maken op het vlak van slimme regio's, smart cities en internet of things (IoT). Het doel is om leefbare, duurzame, robuuste en inclusieve steden en regio's te bouwen voor alle gebruikers ervan. Om ambities zoals de modal shift of het klimaatplan te helpen realiseren, is het nodig dat snel evoluerende data op een duurzame en schaalbare manier inzetbaar worden. De Vlaamse Smart Data Space voorziet de technische bouwstenen om dit mogelijk te maken en sensordata vlot te laten stromen tussen de verschillende stakeholders van het ecosysteem. 

Drijvende kracht achter slimme mobiliteit

Mobiliteit is één van de grote uitdagingen voor de leefbaarheid in onze regio. Eén van de oplossingen is het combineren van verschillende soorten vervoerswijzen. Een vervoersmix van trein, tram bus, (deel)fiets, (deel)auto, … kan helpen om een stap naar een meer leefbare stad te zetten. Het realiseren van deze zogenaamde Modal Shift, kan enkel indien alle betrokken partijen over de relevante data kunnen beschikken. De Vlaamse Smart Data Space bouwstenen en standaarden zijn een hefboom om deze ambities te helpen realiseren in samenwerking met het mobiliteitslandschap van publieke en private organisaties. 

Cegeka-team ontwikkelt het project

De bouw van de Vlaamse Smart Data Space is intussen van start. Tegen het einde van dit jaar moet een eerste voorbeeldreferentie klaar zijn. De realisatie van de Smart Data Space is een onderdeel van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Een team van een 10-tal IT’ers zal dit project ontwikkelen. De realisatie van het Smart Data Space past in de Europese ambitie om de ontwikkeling van sensordata, IoT en Smart Cities te stimuleren. Dit is een van de projecten waarmee we met Cegeka een toonaangevende partner willen worden van de Vlaamse overheid op vlak van  digitale & (open) data platformen, ecosystemen en administratieve toepassingen”, zegt Kim Peeters, Director Flanders Digital bij Cegeka.