Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Cegeka News

Smartville vereenvoudigt de weg naar een slimme stad en gemeente


15 januari 2021

De maatschap Smartville helpt steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel met hun ontwikkeling als slimme gemeente, stad of regio. Smartville is een samenwerkingsverband met onder andere IT Solutions provider Cegeka als één van de maatschap-leden en heeft de competitie voor het raamcontract van CIPAL DV ‘Smart City Cloudplatform voor positieve incentivering, ontrading en handhaving’ in de wacht gesleept.

CIPAL DV wil met behulp van dit raamcontract een aankoopcentrale vormen met een grote catalogus aan Smart City componenten (zowel software als hardware) die allemaal naadloos op elkaar aansluiten. Het raamcontract heeft een maximaal budget van 40 miljoen euro (gedurende maximum 5+1+1 jaar),
Onder meer alle steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel kunnen zich inschrijven als deelnemer.

Met data op weg naar een slimme stad

Het doel van Smartville is om steden en gemeenten te helpen zich (verder) te ontwikkelen als een slimme gemeente, stad of regio. Om op een doelgerichte wijze te werken aan een slimme samenleving heeft een stad of gemeente nood aan informatie uit verschillende bronnen die eenvoudig samenkomen en geanalyseerd worden. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die het beleid helpen sturen.

Door informatie uit onder meer openbare databronnen, camera’s en administratieve systemen te combineren, kunnen steden en gemeenten gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag beteugelen. Smartville maakt gebruik van een aantal deelsystemen die het instrumentarium vormen een slimme stad, met focus op duurzaamheid, mobiliteit en milieu.

Voorbeelden van deelsystemen zijn:

  • Beloning van scholieren die naar school fietsen
  • Parkeerbegeleiding, zonebewaking en vermijden van sluipverkeer
  • Bestrijding van sluikstorten en begeleiding van een afvam-arm beleid
  • Slimme combi-infrastructuur van sensoren, LED verlichting en laadpalen
  • Dynamiseren van de lokale economie
  • Smart City dashboards

Cegeka’s slimme mobiliteit als cruciaal puzzelstuk voor de slimme stad

Cegeka, met hoofdzetel in Hasselt is een toonaangevende Europese aanbieder van IT-oplossingen. Binnen zijn Smart Cities divisie zet Cegeka sterk in op ontwikkelingen voor de slimme stad van morgen. Op vlak van slimme mobiliteit heeft Cegeka drie belangrijke pijlers:

Met het Capacity Smart Parking Platform verbeteren we de levenskwaliteit van burgers en helpen we steden op weg om de leefbaarheid te vergroten en werk te maken van een meer duurzame stad. Dit integratieplatform maakt ‘oldschool’ parkings slimmer en kan het ook transformeren naar ‘mobility hubs’. Het concept van zo’n hubs brengt verschillende vormen van mobiliteit en diensten samen zoals parking, EV-charging en deelwagens- en fietsen. Deze hubs zetten in op multimodaal vervoer en de vermindering van wagens in het straatbeeld. Parkeerplekken verhuizen ‘on-street’ naar ‘off-street’.

Met de ontwikkeling van het ‘Predictive Mobility’ platform, bieden we steden en gemeenten de mogelijkheid om op een slimme manier wijzigingen aan te brengen aan de weginfrastructuur. Via het platform kunnen steden en gemeenten ideeën om circulatieplannen te wijzigingen direct digitaal aftoetsen aan de zogenaamde digitale twin (digitale replica van de fysieke stad). Het is mogelijk om digitaal bepaalde wijzigingen aan te brengen op de virtuele stadsinfrastructuur (zoals straten éénrichting maken, de snelheid aanpassen of een nieuwe straat implementeren). In een volgende stap kunnen simulaties geprojecteerd worden van de impact van deze wijzigingen op het mobiliteitsnetwerk van de stad. Hierdoor krijgen steden en gemeenten direct de toekomst gepresenteerd voor de beslissingen die ze wensen te nemen rond mobiliteit.

Voorts zet Cegeka, samen met de UHasselt (IMOB) ook sterk in op verkeersveiligheid op routes van en naar school. Studies tonen aan dat 4 op de 10 kinderen die betrokken zijn in een verkeersongeval, op dat moment op weg waren van of naar school. Met het platform Route2School begrijpen we beter hoe leerlingen naar school komen en welke fietsroutes ze nemen in een specifieke gemeente. En nog belangrijker: we begrijpen hoe ze die routes ervaren: welke knelpunten ze onder weg tegen komen. Steden en gemeenten kunnen prioriteiten stellen in de aanpak van een probleem, en vaak zijn er veel kleine quick-wins te realiseren die een ongelooflijk verschil maken om tegemoet te komen aan het verkeersonveiligheidsgevoel van die burger.

Business contact Cegeka:
Wendy Knaepen via wendy.knaepen@cegeka.com

Over CIPAL DV

De dienstverlenende vereniging Cipal ("Cipal dv") is een intergemeentelijk samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet lokaal bestuur. De vereniging telt vandaag 262 leden. Dat zijn steden en gemeenten, OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, hulpverleningszones en welzijnsverenigingen verspreid over heel Vlaanderen.

Cipal levert proces- en beleidsondersteunende diensten, ondersteunt innovatieprojecten, faciliteert samen-aankopen en adviseert lokale overheden in Vlaanderen inzake informatieveiligheid en strategisch informatiemanagement. Deze dienstverlening wordt aangeboden onder de merknaam “C-smart” en beoogt de tastbare ondersteuning van de digitale transformatie van lokale overheden en een betekenisvolle bijdrage aan de uitbouw van een slimme data-economie in Vlaanderen.

Contact Cipal dv:
C-smart
Aankoopdienst – Raamcontracten
csmrtioh20@cipal.be
Cipalstraat 3
2440 Geel


Gerelateerde artikels

IT-groep Cegeka neemt telecombedrijf Gridmax over

Gridmax is een managed service provider van bedrijfskritische 4G connectiviteit ondersteund door multi-acces edge computing oplossingen. Met deze acquisitie neemt Cegeka een nieuwe stap in de beloftevolle Industrial Internet of Things (IIOT) markt

Cegeka en Corda Campus creëren slimste parking van België

Op de Corda Campus in Hasselt heeft IT-dienstenleverancier Cegeka een slim parkeersysteem gelanceerd waarmee bezoekers en bewoners van de campus op basis van artificiële intelligentie moeiteloos kunnen parkeren op de technologiecampus.

f