Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Data is het nieuwe goud, ook in food

Digitale feedbackloops maken de food supply chain een stuk slimmer

Producenten, retailers én agrarische toeleveranciers hebben er alle baat bij om data tot diep in de keten – van veld tot vork, zeg maar – te ontginnen en met elkaar te delen: het betekent een win-win voor alle partijen. Ook consumenten zijn in stijgende lijn vragende partij voor meer transparantie, zoals afkomst, authenticiteit en CO2-afdruk van de producten in de winkelkar.

Data ontginnen en delen met alle partners in de keten én met de consument: in tijden van dalend vertrouwen in de voedingsindustrie is het een slag om de arm. Het gebeurt ook al volop: vooruitstrevende producenten slagen er nu al in om via digitale feedbackloops relevante data te delen met én op te vragen bij retailers, consumenten en agrarische toeleveranciers.

In dit blog gaan we iets dieper in op het concept ‘digitale feedbackloop’ en geven we een aantal voorbeelden. We tonen aan dat digitale feedbackloops alle partners in de keten in staat stelt om aan continue verbetering te doen. Anders gezegd: feedbackloops creëren een lerend effect in de supply chain waar de hele keten een strategisch voordeel uit kan halen.

Digitale feedbackloops: continue datastromen in alle richtingen

Het concept ‘digitale feedbackloops’ lichtten we al even kort toe in deze blog. Kort samengevat komt het neer op een visie op digitale transformatie waarbij data de sleutel is tot alles. Om die sleutel ook echt te kunnen omdraaien is er een platform nodig dat erin slaagt om:

 1. Eén centrale versie van de waarheid te creëren
 2. Dat te doen over alle systemen en tools heen, intern en extern, on-premise of in the cloud
 3. Patronen te ontdekken in die data(stromen)
 4. Zodat er een lerend effect onstaat waar iedereen in de keten voordeel uit haalt

Digitale feedbackloops kunnen producenten in staat stellen om rechtstreeks bij de consument feedback te capteren. Ze kunnen ervoor zorgen dat boeren en telers met minder pesticiden een betere opbrengst hebben. Ze kunnen de stock bij retail tot het absolute minimum beperken, zonder stockbreuk. Ze kunnen producenten in staat stellen om een betere productieplanning te maken. Enz.

Digitale feedbackloops: concrete voorbeelden

 1. Laten we even bekijken welke feedbackloops er mogelijk zijn tussen de producent en de retailer.
  • Uitwisselen van data over voorraadbeheer (Vendor Management Inventory). Dankzij VMI hebben fabrikanten een beter zicht op het verbruik van de retail: ze zien hoeveel producten die uit het centrale magazijn haalt, en kunnen zo de voorraad automatisch aanvullen én accuratere verkoopcijfers voorspellen. Het idee achter VMI is dat de retailer zich niet hoeft te bekommeren om de (precaire) balans tussen stock en service: de fabrikant zorgt ervoor dat er niet meer of minder stock voorhanden is dan nodig.
  • Uitwisselen van effectieve verkoopcijfers gaat een stap verder dan Vendor Managed Inventory. VMI geeft aan dat producten uit het magazijn werden gehaald. Maar werden ze ook echt verkocht? In welke hoeveelheden? Op welke tijdstippen? In welke weersomstandigheden? In welke regio? Deze gedetailleerde verkoopdata kunnen ook gekoppeld worden aan data over bijvoorbeeld sportevenementen (bijv. de kalender van het WK-voetbal). Die koppelingen helpen producenten om patronen te ontdekken, correcte(re) voorspellingen te doen, een betere productieplanning op te zetten enz.
 2. Een voorbeeld van digitale feedbackloops tussen producent en boer/teler
  • Telers kunnen de kwaliteit op het veld meten, en delen met de producent. Die kan dan weer beter inschatten wat de verwachte kwaliteit en output zal zijn, en zo aan ketenoptimalisatie doen. Telers kunnen ook informatie over gewasbescherming delen met zowel consumenten als producenten.
  • Producenten hebben het voordeel van het volume aan data: ze kunnen van meerdere telers data over gewasevolutie, gewasbescherming, kwaliteit etc. verzamelen en analyseren. De inzichten die ze daaruit halen kunnen ze delen met alle telers, en hen zo helpen kwaliteit en output te optimaliseren. Een echte win-win situatie.
 3. Ook tussen producent en consument zijn er feedbackloops in beide richtingen mogelijk
  • De consument wil steeds beter geïnformeerd zijn over de producten op het schap: waar komen ze vandaan, hoe en door wie zijn ze verwerkt, hoe (on)gezond zijn ze nu écht, wat is de ecologische voetafdruk enz? Consumenten willen authenticiteit, geen marketingverhaaltjes. Vooruitziende producenten spelen hierop in met Smart Label-technologie.
  • Fabrikanten zoeken naar manieren om directe feedback van consumenten te capteren, los van panels. Dat kan via een app waarbij shoppers eerst een Smart Label scannen - zo weet de producent over welk lot het gaat - en vervolgens feedback geven. Die info stelt producenten dan weer in staat om producten nóg scherper op consumentbehoeften af te stemmen.

Conclusie: het idee achter digitale feedbackloops is dat elke partij in de keten – en ook de consument – steeds slimmer wordt. Vandaar wordt er ook gesproken over ‘intelligent data’ of ‘de lerende keten’.

Lerende ketens opzetten vereist een platform dat voldoende robuust, maar ook open genoeg is om dergelijke feedbackloops te realiseren. Microsoft Dynamics 365 for food is zo’n platform.

Dynamics 365 for food: digitale feedbackloops in actie

Microsoft Dynamics 365 for Food wordt soms wel omschreven als een ERP-, CRM- en BI-systeem in één. Dit is niet onjuust, maar Dynamics 365 is zoveel meer dan dat.

Dynamics 365 for Food is een platform voor business applicaties of deelapplicaties, dat mee evolueert met de ontwikkelingen in uw sector.

Omdat het gebouwd is op een uniform datamodel, stelt Dynamics 365 gebruikers in staat om digitale feedbackloops op te zetten die gebaseerd zijn op uniforme, correcte en up-to-date data.

Meer weten? Laat een berichtje achter in het contactformulier. We nemen volledig vrijblijvend contact met u op en bekijken hoe we u van dienst kunnen zijn.


De Dynamics Food Inspiration Day is een jaarlijks event georganiseerd door Cegeka. Tijdens deze tweedaagse nemen we een kleine en selecte groep Food Decision Makers (IT én business) mee naar Microsoft Kopenhagen. Het doel? Samen ontdekken waar Microsoft allemaal mee bezig is op het snijvlak van Food en IT, vandaag en in de toekomst. Geef hier uw e-mail adres in, en we sturen u een preregistratielink (enkel voor persoonlijk gebruik!)

New Call-to-action