Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

‘IT’ers in de zorg moeten brug slaan naar specialisten’

Een gesprek met Anton Theunisse, Healthcare Sector Lead bij Cegeka over:

  • Zijn overstap van de zorgsector naar de leverancierskant;
  • De moderne zorgorganisatie die kan automatiseren, informatiseren en innoveren;
  • De benodigde paradigmawisseling voor zorgmedewerkers.

Twintig jaar lang werkte Anton Theunisse als CIO en Manager I&A in de ziekenhuiswereld. In zijn nieuwe functie als Healthcare Sector Lead bij Cegeka gebruikt Anton zijn kennis en ervaring om de innovatie in de zorgsector naar een hoger plan te tillen. En dat is volgens hem hard nodig. Zijn boodschap aan de IT’ers in de zorg is helder: “Kom eens van je stoel af en praat met de medici.”

Als je twee decennia in een sector werkt, een C-level functie bekleedt, en je bekend bent met alle ins & outs van de branche, ligt de verleiding op de loer om comfortabel op je stekkie te blijven. Om zonder al te veel verandering in een vertrouwde omgeving toe te werken naar je pensioen.

Anton Theunisse is uit ander hout gesneden. Anton verliet na twintig jaar de zorgsector en maakte de overstap naar de leverancierskant. Sinds november 2021 is hij Sector Lead/Director Healthcare voor Cegeka Nederland. Anton was voorheen werkzaam als CIO en Manager I&A bij onder meer VG-instelling ’s Heeren Loo en het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

“Ik ben helemaal thuis in de zorg”, vertelt Anton. “Dan kun je twee dingen doen: blijven doen wat je altijd deed óf vanuit een nieuwe positie de sector vooruithelpen. Cegeka biedt mij de kans om vanuit de leverancierskant de zorgsector te helpen innoveren. Als externe adviseur die de sector van binnenuit kent, verkeer je in een unieke positie om zorgorganisaties vooruit te helpen.”

Contractverlenging GGZ Rivierduinen

Ook binnen Cegeka neemt Anton een bijzondere plek in. Waar directeuren normaliter verantwoordelijk zijn voor een business line – bijvoorbeeld Data, Infrastructuur of Applicaties – richt Anton zich als eerste director binnen Cegeka specifiek op een sector. De contractvernieuwing van GGZ Rivierduinen in april 2022 betekende voor Anton een vliegende start. De ggz-instelling uit het Groene Hart tekende voor vijf jaar bij.

Die tijd is hard nodig om de gewenste stappen te zetten in innovatie en digitalisering, thema’s die bij alle zorgorganisaties hoog op de agenda staan. “De laatste jaren is bij besturen van zorgorganisaties het besef gegroeid dat er een einde moet komen aan de versnippering van hun IT-landschap”, zegt Anton. “Gegevens worden overal en nergens opgeslagen, het aantal applicaties rijst de pan uit. Terwijl de complexiteit van die digitale werkomgeving verder toeneemt, wordt wet- en regelgeving steeds strikter. Die situatie is onhoudbaar en vereist een radicale rationalisatie en standaardisatie van de IT-omgeving.”

Stap voor stap naar innovatie

Een moderne zorgorganisatie, legt Anton uit, is een ‘regie-organisatie’. Die besteedt het infrastructuur- en applicatielandschap uit aan een professionele partij, maar stelt zelf duidelijke kaders en bewaakt deze. “Ik stond eens voor een zaal met artsen. Daar vertelde ik dat ziekenhuizen in de toekomst IT-organisaties worden die zorg leveren. Die opmerking zorgde voor een hoop geroezemoes. Dat begrijp ik, want het is spannend. Ze staan aan de vooravond van een grote transformatie.”

Die transformatie bestaat volgens Anton uit drie stappen: automatiseren, informatiseren en innoveren. “Elk ziekenhuis wil innoveren, maar daar gaan wel belangrijke stappen aan vooraf die je niet zomaar kunt overslaan. Automatisering is nog steeds de basis. Dat betekent een betrouwbare en veilige infrastructuur en werkplek. Daarna volgt informatisering, waarin je invulling geeft aan de informatiebehoefte vanuit de zorg en bedrijfsvoering. Daarna kun je gaan innoveren en de mogelijkheden van nieuwe zorgtechnologie optimaal benutten. Maar elke fase vraagt om andere competenties en samenwerking tussen gebruikers en specialisten in de organisatie. Leg het applicatiebeheer neer bij professionals en maak IT een integraal onderdeel van het bestuur, bij voorkeur door het benoemen van een CIO.”

Van technisch naar functioneel

Daarbij is het van groot belang dat de muren tussen de IT-afdeling van zorgorganisaties en de werkvloer worden geslecht. “De IT-afdeling wordt gezien als de plek van de ‘technische mensen’, waar medici en zorgpersoneel niets te zoeken hebben. Het tegendeel is waar. IT’ers moeten bruggen bouwen naar het medisch personeel. Kom van je stoel af. Durf te vragen naar de functionele wensen van artsen en verpleegkundigen. Schrijf een informatieplan en onderzoek bijvoorbeeld hoe processen van verschillende afdelingen zouden moeten aansluiten op het EPD.”

Dit vraagt om een paradigmawisseling. Van specialisten en verpleegkundigen wordt verwacht dat ze proactief gaan meedenken en aangeven wat zij nodig hebben. De manager ICT kan doorschuiven naar de post van CIO. En de rol van de IT-afdeling verandert van technisch naar functioneel. IT’ers trekken samen op met de zorg en vertalen hun wensen naar functionele oplossingen. Het ziekenhuis stelt de bouwblokken vast waar de externe IT-partner vervolgens mee uit de voeten kan.

Vertrouwen

Genoeg uitdagingen, maar weinig tijd. Of het nu gaat om HL7 FHIR, NEN-normen of ISO-certificatie, op IT- en datagebied wacht zorgorganisaties almaar striktere eisen. Intussen moeten ze ook nog topzorg blijven leveren in tijden van vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Ga er maar aanstaan.

Gelukkig zijn oplossingen voor een effectieve IT-omgeving ruimschoots voorhanden. Zorgorganisaties moeten er alleen hun weg in zien te vinden. Anton staat ze daar vanuit zijn nieuwe rol graag in bij. “Ziekenhuizen moeten voor zichzelf bepalen waar ze behoefte aan hebben. De uitvoering nemen we als Cegeka graag voor onze rekening. Die uitdaging zie ik met vertrouwen tegemoet.”

GPF-101-_GPF7217-fullres-min

Anton Theunisse is Sector Lead/Director Healthcare bij Cegeka Nederland. Dit blog is deel 1 in een serie over IT in de zorg

Ga direct naar blog 2: De vier kenmerken van de zorgwerkplek