Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de website www.cegeka.com.

In dit Cookiebeleid wordt er uitgelegd welke cookies er gebruikt worden op deze website. Wanneer u instemt met het gebruik van Cookies door Cegeka zoals beschreven in dit Cookiebeleid, dan zullen er cookies geïnstalleerd worden op uw computer of uw mobiele toestel. Wanneer u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, dan zullen er geen cookies geïnstalleerd worden waarvoor uw toestemming wettelijk vereist is. U dient steeds functioneel noodzakelijk cookies te aanvaarden om gebruik te kunnen maken van de website.

Cegeka gebruikt cookies in het kader van zijn beleid inzake privacybescherming en verwerking van persoonsgegevens. Gelieve de Privacyverklaring erop na te lezen voor meer informatie over dit beleid en voor een overzicht van uw rechten in dit verband.

In de Gebruiksvoorwaarden zult u een beschrijving terugvinden van de voorwaarden waaronder u de Website dient te gebruiken.

 

Cookies beheren

We hebben uw instemming niet nodig voor het gebruik van noodzakelijke cookies. Cegeka heeft echter wel uw toestemming nodig om andere cookies op te slaan en te gebruiken.

U kunt uw browserinstellingen gebruiken om de installatie van dergelijke cookies te weigeren.
U kunt ook te allen tijde eerder geïnstalleerde cookies verwijderen van uw toestel. Denk er wel aan dat door alle cookies te verwijderen, waaronder ook de noodzakelijke cookies, de functionaliteit van de website verminderd wordt.

Wijzigingen van ons Cookiebeleid

Cegeka behoudt zich het recht voor om dit Cookiebeleid te allen tijde te wijzigen, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Wanneer het Cookiebeleid gewijzigd werd, zult u hiervan verwittigd worden en zullen we u vragen om opnieuw in te stemmen met het gebruik van cookies of om niet akkoord te gaan met het gebruik van cookies.

Dit Cookiebeleid werd het laatst bijgewerkt en herzien op 1 september 2021.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u nog vragen hebt over dit Cookiebeleid, dan kunt u Cegeka op het volgende adres contacteren:

Cegeka Nederland BV
Bastion 4
3905 NJ Veenendaal
dataprotection@cegeka.com