Datagedreven werken: hoe staat de gezondheidssector ervoor?

Bekijk in deze infographic welke knelpunten en succesfactoren gezondheidsorganisaties ervaren bij datagedreven werken.

Template_LandingPageImage-infographic gezondheidssector

De gezondheidszorg is bij uitstek een sector waarin veel data rondgaan. Maar wil dat ook zeggen dat Nederlandse gezondheidszorgorganisaties datagedreven werken? Newcom Research & Consultancy heeft de huidige stand van zaken gepeild.

In deze infographic ontdekt u onder meer:

  • Het kennisniveau van gezondheidsorganisaties;
  • De succesfactoren binnen hun organisatie;
  • De knelpunten die zij ervaren.

Download infographic