Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

AVR innoveert samen met Cegeka

Frauke Wessel, Manager inkoop & ICT AVR

Industry: Industrial Goods & Services 


AVR levert in Nederland duurzame energie aan industriële bedrijven en duizenden huishoudens in de regio’s Rotterdam en Arnhem: elektriciteit, stoom voor industriële toepassingen en stadswarmte opgewekt met het verbranden van afval. Het bedrijf streeft naar een ‘zero-waste’ proces, wat betekent dat zelfs de restproducten van het verwerkingsproces volop worden benut, onder meer als grondstof in de wegenbouw.

AVR loopt voorop in het benutten van afval voor energieopwekking en de recycling van materiaal dat vrijkomt tijdens dit proces. Om een idee te geven: één vuilniszak afval levert voldoende energie op voor zeven douchebeurten. Voor het 24/7 produceren van (groene) energie – stroom, stoom en stadswarmte – is AVR technisch zeer vooruitstrevend. Het bedrijf gaat zelfs nog verder en kan nu ook grondstoffen uit de laatste residuen van het proces halen, zoals metalen uit de verbrandingsas. Wat er dan nog overblijft wordt via innovatieve procedures verwerkt tot grindvervanger. Het bedrijf heeft circa 450 mensen in dienst waaronder een groot aantal ingenieurs, die zorgen dat tijdens het productieproces altijd de laatste technische innovaties worden ingezet en wordt ingespeeld nieuwe kansen in de markt.

Keuzes

Om de focus op innovatie te houden gaat AVR heel bewust om met zaken die door partners gedaan kunnen worden en zaken die het bedrijf zelf doet. Dat geldt ook voor de ICT, die nu voor een groot deel door Cegeka wordt verzorgd. Toen AVR nog deel uitmaakte van Van Gans-winkel (zie kader) verzorgde Cegeka de ICT voor beide bedrijven. Na de overname begon de carve out van de organisatie en moest ook de ICT van AVR worden ontvlochten van de ICT omgeving van Van Gansewinkel. Immers waren de systemen door de tijd helemaal in elkaar gegroeid. Daarmee stond AVR voor de beslissing: de ICT weer zelf gaan doen, of deze uitbesteden. Maar aangezien het niet om een kernactiviteit ging was de beslissing om uit te besteden snel genomen. Verder gaan met Cegeka lag voor de hand. AVR en Cegeka kwamen echter niet tot een overeenstemming en de keuze viel op een andere partij.

Opgeschud

Frauke Wessel, Manager Inkoop & ICT van AVR: “Al snel zagen we dat de partij die we hadden geselecteerd onze legacy applicaties niet kon laten draaien op de aangeboden oplossing. Het zou allemaal niet gaan werken zoals van tevoren bedacht. Daarom hebben we wederom naar alternatieven gezocht, waaronder opnieuw Cegeka.” Ditmaal kwamen AVR en Cegeka er wél uit. De technologiekeuze die Cegeka voorstelde gaf de doorslag en ook de prijs was in orde. Wessel: “Evenwichtigheid tussen partners vormt de grondslag voor succes. We hebben elkaar ‘opgeschud’ en de relatie met Cegeka is op een hoger plan gekomen. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en we hebben nu echt een trusted partnership.”

Absoluut stabiel

Voor een energieproducent zoals AVR is een stabiele operatie van groot belang. Immers, tijdens de productie kunnen verstoringen optreden en dan moet de operatie voortdurend heel kort op de bal kunnen bijsturen. Dat betekent dat de IT absoluut stabiel moet zijn. Cegeka verzorgt voor AVR de werkplekken (desktop) en de kantoorapplicaties. Daarnaast verzorgt Cegeka, behoudens enkele uitzonderingen, het technisch beheer van de AVR bedrijfsspecifieke applicaties.

Continuïteit staat voorop

AVR wil controle en kennis in huis houden over de ICT-basis om te garanderen dat er altijd kan worden doorgewerkt. Continuïteit staat voorop en in de visie van Wessel moet IT dan niet ergens in een ver buitenland draaien, beheerd door een bedrijf dat de context van AVR niet begrijpt. Zij vergelijkt het ICT-landschap met een tuin. “Je moet zelf bedenken wat je erin wil laten groeien. Het ontwerp zelf maken. Maar je hoeft niet zelf het onkruid te wieden, het gras te maaien en dagelijks water te geven. Als alles goed loopt en goed geregeld is kun je het eventueel zelf onderhouden. Maar als er voor het onderhoud en de inrichting van de ICT-tuin diepgaande en diverse kennis nodig is, kun je beter een expert zoals Cegeka inschakelen. Want de ICT-kennis bij Cegeka is veel breder dan die bij AVR. Voor een relatief klein bedrijf als AVR, dat 100 % up-to-date wil zijn in alles wat ze zelf doet, is het niet realistisch de wens na te streven om van alle verschillende IT expertises de kennis zelf in huis te hebben”.

Cegeka denkt mee

Frauke Wessel: “Ik zoek kwaliteit en consistentie en ik verwacht dat de IT-taken met de uiterste vakmanschap worden uitgevoerd. Ik ben heel tevreden met Cegeka zoals het gaat. Alles loopt, en we kunnen nu onze focus op innovatie leggen. De roadmap die we hiervoor hebben gemaakt is klaar. Die is gebaseerd op de verwachte veranderingen van onze business en hoe de IT dat adequaat kan ondersteunen. Het gaat daarbij om state of the art oplossingen zoals virtual reality, Internet of things etc. Een deel van deze roadmap gaan we zeker samen met Cegeka realiseren.”

U heeft een

“Evenwichtigheid tussen partners vormt de grondslag voor succes. We hebben elkaar ‘opgeschud’ en de relatie met Cegeka is op een hoger plan gekomen.”


Over AVR

Frauke Wessel: “Ik zoek kwaliteit en consistentie en ik verwacht dat de IT-taken met de uiterste vakmanschap worden uitgevoerd. Ik ben heel tevreden met Cegeka zoals het gaat. Alles loopt, en we kunnen nu onze focus op innovatie leggen. De roadmap die we hiervoor heb-ben gemaakt is klaar. Die is gebaseerd op de verwachte veranderingen van onze business en hoe de IT dat adequaat kan ondersteunen. Het gaat daarbij om state of the art oplossingen zoals virtual reality, Internet of things etc. Een deel van deze roadmap gaan we zeker samen met Cegeka realiseren.”


Solution