Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Datagedreven werken: klein beginnen is groot winnen

In hoeverre werken Nederlandse organisaties op basis van data? Newcom Research & Consultancy heeft in opdracht van Cegeka onderzoek gedaan naar datagedreven werken. Laten we de onderzoeksbevindingen eens naast de praktijkervaringen leggen, om nog een beter beeld te krijgen van de staat van datagedreven werken in Nederland. Cegeka’s Kristel Demotte (Global VP Data Solutions) en Raimond Joosten (Sales Manager Data Solutions) delen hun gedachten.

Er zijn verschillende interpretaties van ‘datagedreven werken’. Misschien moeten we die definitie – of  definities – even helder krijgen aan het begin van dit gesprek.

Kristel-Demotte-200Kristel Demotte: ‘Die definitie is eigenlijk heel simpel: de situatie waarin organisaties beslissingen nemen op basis van data, handmatig of automatisch.’

Uit het onderzoek van Newcom blijkt dat zeker niet alle respondenten volledig op data sturen. Bestaat er zoiets als gedeeltelijk datagedreven werken?

Demotte: ‘Ik denk dat de meeste organisaties tegenwoordig gedeeltelijk datagedreven werken. Vaak wordt pas één domein gevoed met data, maar voor de duidelijkheid: dat is zeker niet slecht. Dan heb je al een mooie kickstart gemaakt. Het kan ook zijn dat organisaties hun data nog moeten verzamelen, of juist al wel inzichten verkrijgen op basis van gegevens, maar op basis daarvan nog geen voorspellingen doen. Dat kan pas als je al je inzichten kunt combineren. Er zijn veel verschillende stappen richting volledige datagedrevenheid.’

Waarom zou je een flinke zet willen geven aan je datagedrevenheid?

Demotte: ‘Vroeger zeiden we allemaal: “Meten is weten.” Dat is nu niet meer goed genoeg. Op basis van dat weten en de daardoor opgebouwde intelligentie in onze business, ga je voorspellen wat de best volgende actie is. Dat geeft je een beter inzicht in je business, die daardoor intelligenter wordt. Zodra je betere besluiten neemt, worden prestaties ook beter.’

Raimond JoostenRaimond Joosten: ‘Datagedreven werken is geen doel op zich, maar een middel: bijvoorbeeld om kosten te besparen, tevredenheid van medewerkers te verhogen, een betere dienstverlening te realiseren, de productie op te schroeven, enzovoort. Datagedreven werken biedt een sterke ondersteuning op deze punten, in de volle breedte van je bedrijfsvoering: van marketing, sales tot bedrijfsvoering, financiën en HR.’

 

Koplopers en achterblijvers in datagedreven werken, verschillen enorm in toegang tot de juiste data.

Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten wel degelijk een visie hebben op datagedreven werken, maar de basisvereisten blijven achter. Hoe verklaren jullie dat?

Joosten: ‘Je ziet vaak dat organisaties meer met data willen werken en de toegevoegde waarde ervan in zien. Vaak worstelen ze met de hoe-vraag: hoe zetten we de volgende stap? Dat is wel logisch: er is veel expertise nodig en de technologie ontwikkelt zich in een hoog tempo.’

Demotte: ‘Organisaties moeten niet alleen bereid zijn om te investeren in een dataplatform, zoals ze dat vroeger bijvoorbeeld deden om een ERP te laten implementeren, maar ze moeten ook bereid zijn zich te laten helpen door een ervaren specialist.’

Onvoldoende kennis zit datagedreven werken in de weg.

Wat opvalt aan de onderzoeksresultaten is dat veel respondenten de basisvereisten voor datagedreven werken nog niet helemaal op orde hebben, maar desondanks wel aan data science doen: inzichten opdoen en voorspellen op basis van data. Hoe kijken jullie daarnaar?

Joosten: ‘Zij beginnen klein en werken vaak in een aantal proeftuinomgevingen. Dan kun je best wat experimenteren met data science. Je hoeft echt niet alles op orde te hebben, want zelfs met een kleine dataset kun je al aan de slag.’

Demotte: ‘Je hoeft niet volledige datagedeven ingericht te zijn om de voordelen van kunstmatige intelligentie toe te passen op knelpunten. Met AI kun je vaak in kleine applicaties of aan bepaalde processen verbetering brengen wanneer dat niet gaat met klassieke tech. Daarnaast heb je niet altijd veel en goed georganiseerde data nodig om AI te gebruiken.’

Koplopers in datagedreven werken maken drie keer zo vaak gebruik van geavanceerde datatechnieken als achterblijvers.

Is jullie nog iets anders opgevallen uit het onderzoek, hetzij omdat jullie datgene heel erg uit de praktijk kennen, of juist omdat jullie daar heel erg door verrast zijn?

Demotte: ‘Wat mij opviel is dat bij veel organisaties de schoen wringt wanneer de data bij de mens gebracht moet worden. Hoe zorg je ervoor dat een mens achter zijn bureau vanuit dat prachtige platform de juiste inzichten haalt of aangereikt krijgt? De adoptie van het systeem is cruciaal. Daarom adviseren en trainen we onze klanten hierin. Dan nemen we ze bij de hand in het proces. Wat bijvoorbeeld goed werkt binnen organisaties, is intern een soort community te bouwen rondom data. Hiermee kunnen organisaties voor alle medewerkers de toegevoegde waarde van data inzichtelijk krijgen. Ze moeten zich thuis voelen in het datadashboard.’

Wat zijn jullie tips voor organisaties die verder willen groeien met datagedreven werken?

Joosten: ‘Organisaties die nog niet actief met data werken, maar dat wel willen, zou ik willen adviseren om gewoon te beginnen. Wij kunnen hen ondersteunen bij het bepalen van hun startpunt en helpen bij het zetten van de eerste stappen. De grote uitdaging voor degenen die al wel actief met data werken, is veelal het opschalen: data bij elkaar brengen over de verschillende afdelingen en databronnen heen. Wij helpen hen dan om databronnen bij elkaar te brengen in één centraal data- en analyseplatform.’

Demotte: ‘Voor deze al actievere organisaties is het een logische stap om het systeem de voorspellingen te laten doen. Om dat te realiseren moet je wel alle domeinen weten te koppelen. Wij ondersteunen onze klanten daarin. Begin met de pijnpunten of waar je het grootste verschil kunt maken en breid van daaruit verder.’Koplopers en achterblijvers in datagedreven werken, verschillen enorm in toegang tot de juiste data.

1 op de 3 koplopers in datagedreven werken moet de echte stap naar data-integratie nog zetten.

Hoelang duurt het voordat je zicht hebt op de waarde van datagedrevenheid?

Demotte: ‘Je moet eigenlijk heel snel de business aan de hand kunnen nemen; de collega's actief betrekken bij het project. Daarom werken we in korte agile sprints. Zo kunnen we elke twee weken de business laten zien wat de toegevoegde waarde is van data. Het is cruciaal om het C-level bij deze transformatie te betrekken. Ook kan er gesproken worden over het aanstellen van een chief data officer. Een CDO is echt nodig wanneer je volledig datagedreven wil werken. Die heeft een mandaat en moet met iedereen binnen de organisatie goed overweg kunnen. Denk aan IT, business, legal, noem maar op. Ook kan C-level feedback geven op hoe het ideale rapportageformat eruit zou moeten zien.’

Hoe helpt Cegeka klanten om de volgende stappen te zetten?

Joosten: ‘We helpen organisaties die de eerste stappen zetten, en ook klanten die verder opschalen. Een goede start is vaak om met elkaar een DIA-fase in te gaan: Data Intelligence Analysis. Dan kijken we samen waar de klant staat en wat de ambities zijn. Dan brengen we hun wensen in kaart en vertalen die naar een functionele, technische en strategische uitwerking. Dit doen we op een hele concrete en pragmatische manier. Bijvoorbeeld door use cases uit te werken met de klant die echt de toegevoegde waarde van data te laten zien. We lichten eerst een aantal kleinere use cases uit en maken het plaatje dan steeds groter. Je kunt namelijk beter klein beginnen, zodat je ook in een vroege fase aan de business kunt laten zien dat je echt wat aan data hebt. Ook maken we gebruik van een referentiearchitectuur voor data,  zodat we niet het hele wiel steeds opnieuw uit hoeven te vinden. Die architectuur kan gaandeweg uitgebreid worden om meer bronnen te omvatten.’

Cegeka referentiearchitectuur voor data’

Cegeka referentiearchitectuur voor data

Demotte: ‘Dat noem ik altijd: klein beginnen, groot winnen. Als je data ziet als de nieuwe olie, zijn wij de bouwers van de raffinaderij. Wij zijn specialisten in het opzetten van de dataplatformen van de toekomst: wat heb je technisch nodig zodat jij morgen die digitale feedbackloop kunt gebruiken? Op technisch niveau zijn we gespecialiseerd in de public cloud op basis van Microsofttechnologie. Op basis van onze referentiearchitectuur zetten we een volledig platform op, van A tot Z. Daarbij horen ook de menselijke aspecten, zoals useradoptie, waarvoor we onder meer trainingen geven. Je kunt een prachtige raffinaderij hebben, maar je moet die olie daar wel uit kunnen halen.’

Nieuwsgierig naar de bevindingen van Newcom Research & Consultancy? Download dan hier het onderzoeksrapport.

De staat van datagedreven organisaties

Gerelateerde artikels