Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Matchcare en Cegeka nemen voortouw met realtime inzicht op arbeidsmarktdata

De arbeidsmarkt verandert snel en de eisen waaraan organisaties en werknemers dienen te voldoen evenzeer. Eisen zoals de gevraagde vaardigheden voor bepaalde functies of de ontwikkelingsmogelijkheden die een organisatie dient te bieden. Matchcare en Cegeka gaan Nederlandse bedrijven en gemeenten inzicht geven in de actuele vraag op de arbeidsmarkt op basis van een analyse van talenten en skills in vacatures en profielen.

Hiermee kunnen organisaties de ontwikkeling van hun medewerkers van betere richting voorzien. En daarnaast werkzoekenden sneller aan een passende baan helpen. Beide organisaties hebben de afgelopen maanden een machinelearning-opstelling gerealiseerd die in staat is om realtime de gevraagde én aangeboden vaardigheden en talenten te oogsten uit vacatures en profielen. Zowel het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt worden daarmee glashelder in beeld gebracht, waardoor organisaties bij vacatures snel de beste cv’s kunnen vinden.

Matchcare

Inzicht in de actuele skills vraag op de arbeidsmarkt voor doelgerichte matching en loopbaanontwikkeling

Met behulp van de ontwikkelde machine learning algoritmes kunnen grote hoeveelheden vacatures en cv’s geautomatiseerd beter geanalyseerd worden. Door bijvoorbeeld in alle gepubliceerde vacatures over een periode van 5 jaar te zien hoe de inhoud van functies verandert. Welke skills worden nu en in de toekomst gevraagd voor specifieke sectoren. Het gaat daarbij ook over soft skills en kennis naast hele specifieke vaardigheden rondom programmeertalen en tools.

Organisaties kunnen de machine learning algoritmes ook voor loopbaanontwikkeling inzetten. “Elke organisatie kan nu heel snel inzicht hebben in de skills van haar medewerkersbestand. Om daarna op individuele basis te bepalen welke talenten en skills voor elke medewerker relevant zijn.” Aldus Misja Bakx, algemeen directeur Matchcare.

Realtime inspelen op de klantvraag

Ook Cegeka is dankzij de realtime data in staat om kennis en vaardigheden van consultants maximaal aan te laten sluiten bij de veranderende vraag van klanten. Tegelijkertijd kan Cegeka nu realtime inspelen op potentiële opdrachten die passen bij de kennis en vaardigheden van de consultants.

Jeffrey Smit, directeur Cegeka Consulting: “De technologie is er om deze analyses ook op alle vacatures in Nederland toe te passen. Welke profielen passen er bij welke vacatures. Stel je de maatschappelijke impact voor die we ermee zouden kunnen maken. Stel je voor dat het UWV dit gaat toepassen om werkzoekenden te helpen aan een nieuwe baan.”

De toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt

Vanwege het Coronavirus gaan we economisch onzekere tijden tegemoet die zorgen voor een veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt. Wat zal bijvoorbeeld de impact van reorganisaties of het vele thuiswerken zijn? Voor organisaties spelen nu zware vraagstukken rondom behoud en inzetbaarheid van werknemers. Juist door scherpe analyses en een snelle vertaling naar individuele loopbaanmogelijkheden kunnen bedrijven en hun werknemers direct op deze veranderende arbeidsmarkt inspelen. De analyses geven inzicht in welke kwaliteiten en kernvaardigheden aanwezig zijn bij organisaties en hun medewerkers. En waar deze moeten worden ontwikkeld. Zo kunnen zowel organisaties als werknemers uitstekend voorbereid en goed geïnformeerd omgaan met de uitdagingen van de komende tijd. 

Gerelateerde artikels