Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Onderzoek Cegeka: uitbesteding steeds belangrijker voor bedrijfsstrategie

Outsourcing van IT is in een fase gekomen waarin strategische ondersteuning van business een hoofdrol speelt. Snel capaciteit kunnen uitbreiden en inkrimpen, plus toegang tot kennis die binnen de organisatie niet voorhanden is, zijn momenteel de belangrijkste drijfveren voor uitbesteding. Deze conclusies trekt Cegeka uit een onderzoek dat samen met CIOnet België en Nederland eind 2016 is uitgevoerd onder 80 CIO’s en IT-beslissers uit België en Nederland. Tegelijk met de publicatie van het onderzoek verschijnt het boek ‘Outsourcen is durven’ van Zander Colaers, managing director van Cegeka Nederland en COO van de infrastructuurtak van de gehele Cegeka Groep.

Het onderzoek van Cegeka was toegespitst op de stand van zaken rond IT-uitbesteding, de uitbestedingsplannen die organisaties hebben en de context waarin IT-leidinggevenden momenteel opereren. Voor deze IT-leidinggevenden is het bereiken van een impact op de algehele business de belangrijkste doelstelling. Voor 39% is strategisch denken en handelen de voornaamste focus, gevolgd door het met succes implementeren van wat de business vraagt. Uitbesteding geeft CIO’s en IT-beslissers meer tijd om zich met hun belangrijkste doelstellingen bezig te houden.

 

Substantiële groei in Nederland en België

Zander Colaers: “Dit brede onderzoek bevestigt wat we al langer zien bij onze eigen outsourcingsklanten: vraag naar een bijdrage van IT aan de bedrijfsstrategie. Het gevolg hiervan is dat organisaties nu ook zeggen bereid te zijn om veel meer IT-onderdelen uit te besteden dan voorheen. Zo zien we de laatste maanden dat er steeds meer vraag is naar het outourcen van applicatiemanagement. Een voorbeeld is de recente uitbreiding van ons strategische partnership met energiebedrijf DELTA met de outsourcing van het beheer en verdere ontwikkeling van bedrijfskritische applicaties. Het betekent dat de outsourcingsmarkt in Nederland en België nog substantieel zal kunnen groeien”

Functioneel applicatiebeheer en eindgebruikersbeheer zijn ook weer aantrekkelijk om uit te besteden. Voor 40% van de respondenten is er bovendien een sterke relatie tussen het infrastructuurdeel en de applicaties die in de toekomst worden uitbesteed in de vorm van Software as a Service (SaaS). De overige 60% verwacht dat het te uitbesteden infrastructuurdeel groter zal zijn dan het applicatiedeel.

 

Regie blijft in eigen hand

Voorts betekent uitbesteding niet dat sturing en controle uit handen wordt gegeven. Vier van de vijf respondenten geven aan dat gedurende het uitbestedingstraject de onderliggende businesscase intensief wordt gemonitord. Tot slot wijst het onderzoek uit dat vanwege de grote impact van outsourcing de uitbestedende partij graag werkt en blijft werken met een beperkt aantal partners. Ook dan zegt een meerderheid van de respondenten dat de eindregie in eigen hand blijft.

 

‘Outsourcen is durven’

In zijn boek ‘Outsourcen is durven’ geeft Zander Colaers zijn visie op de toekomst van uitbesteding. Colaers heeft jarenlange ervaring met outsourcing en legt in zijn boek uit waarom uitbesteden voor de CIO vandaag de dag zeer relevant is. Daarnaast gaat hij in op een aantal trends in outsourcing en op de rol die een outsourcepartner moet vervullen. Leveranciers moeten in zijn visie durven af te stappen van ‘business as usual’ om ook voor de CIO hét verschil kunnen maken. Hoe? Door de CIO in zijn nieuwe rol als Chief Innovator te adviseren en te ondersteunen. Zander Colaers: “CIO en zijn outsourcepartner moeten elkaar vinden in durf: de partner moet durven meegaan in een ambitieuze strategie, de CIO moet durven loslaten. Succesvol outsourcen betekent namelijk een flink deel van de controle afstaan. Alleen als er wederzijds begrip is en het vertrouwen om op strategisch niveau informatie te delen, kan outsourcing de rol vervullen waar CIO’s nu om vragen. Het onderzoek dat we hebben laten uitvoeren bevestigt die visie.”

> Download het onderzoek

Outsourcen is durven - e-book download

Gerelateerde artikels

Cegeka bekroond door IBM

IBM bekroont Cegeka voor het leveren van transformatieve cloudoplossingen met een hoge toegevoegde waarde.