Een Connected Organisation faciliteert interne communicatie, spontaan samenwerken en kennis- en informatiedelen met systemen en structuren. Faciliteren betekent ondersteunen en doorgaans is die ondersteuning technologisch van aard. Tools die helpen om beter intern te communiceren, makkelijker spontaan samen te werken en kennis te delen.