We zien bij veel klanten dat ze vandaag op eigen locatie (on premise) hun eigen infrastructuur hebben en een start willen maken met wat ze naar de cloud willen brengen, maar niet precies weten hoe eraan te beginnen.