59% bedrijven in gezondheidszorg enkel succesvol door gebruik Big Data

Studies van de Big Five (PwC, Deloitte, KPMG, Ernst&Young, McKinsey) wijzen uit dat 59% van de bedrijven in de gezondheidszorg hun doelen enkel behalen door het succesvol gebruiken van Big Data.
Download Big Data revolution in Healthcare (1.3 MB - PDF)

 

Aan de andere kant geven dezelfde studies aan dat medewerkers beter voorbereid moeten worden op deze Big Data-trend. Slechts 29% geeft aan professionals in te huren om hun data te beheren en te analyseren.Omdat medewerkers dan zonder voldoende opleiding en begeleiding aan de slag gaan, mislukken experimenten regelmatig.

Een evidente toepassing, waarin grote hoeveelheden (ongestructureerde) data de gezondheidszorgsector ondersteunen, is het Elektronisch patiëntendossier, waarbij de patiënteninformatie in een gezamenlijk dossier worden opgeslagen en bewaard.

Ook de Google-experimenten om op basis van zoekgedrag griepverspreiding te voorspellen, is een praktijkvoorbeeld van Data Intelligentie puren uit Big Data.

De eenvoud om Data Intelligentie te puren uit gestructureerde, ongestructureerde, eigen of externe Big Databronnen biedt heel wat mogelijkheden en opportuniteiten voor elke sector. Bekijk enkele voorbeelden van succesvolle Big Data-projecten in de Finance & Retail, Industrie en Overheid.