Overheden stemmen hun beleid af op kennis en inzichten uit Big Data

We verzamelen op dit moment meer informatie over individuen dan ooit. Dagelijks produceren we samen meer data (over onszelf) dan er data was in de hele geschiedenis tot 2003. Deze data kan door overheden worden gebruikt op hun beleid erop af te stemmen

Zo wordt in Utrecht Uit Big Data gepuurde Data Intelligentie onder andere gebruikt om bouwhinder te reduceren, "arme" wijken te lokaliseren, jeugdbeleid uit werken …

 overheid

Eén van onze ontwikkelaars werkte met Bigdata.Company in Nederland aan een buurtmonitor. Hieruit vloeiden zelfs gerichte toepassingen om het risico op huiselijk geweld en fraude te beperken. Bekijk deze toepassingen.

In België is Smartschool een bron van gegevens over hoe goed kinderen het doen op school. Met de historiek van deze gegevens kun je socio-demografische trends samenstellen: welke sociale groepen doen het goed of minder goed op school, hoe presteren die in de toekomst, waar zitten probleemgevallen of extreem goede leerlingen … 

 Voor we deze gegevens kunnen en mogen gebruiken in socio-demografische analyses moeten er echter nog vele privacyvragen beantwoord worden.

De eenvoud om Data Intelligentie te puren uit gestructureerde, ongestructureerde, eigen of externe Big Databronnen biedt heel wat mogelijkheden en opportuniteiten voor elke sector. Bekijk enkele voorbeelden van succesvolle Big Data-projecten in de Finance & Retail, Gezondheidszorg en Industrie.