Op donderdag 26 januari trapte Zander Colaers, COO Infrastructure bij Cegeka, de eerste CIO 3.0 Roundtable af, opener in een reeks van tien.

Doel van deze rondetafelgesprekken? In een aangenaam kader – in dit geval het MAS in Antwerpen, gevolgd door een diner in sterrenrestaurant ’t Zilte – de conversatie aan te gaan met CIO’s en Technical Decision Makers.

Hoe kijken moderne CIO’s naar hun rol in tijden van transformatie en disruptie? Wat zijn hun échte uitdagingen en hoe vliegen ze die aan? En wat verwachten ze van hun IT-leverancier? Dat waren de grote thema’s.

 

CIO 3.0 als visionaire verbinder

Op de vraag of digitale transformatie een opgave is die door de CIO moet worden beetgepakt, is het antwoord volmondig ja. “Als wij het niet doen, wie dan wel?” klonk het. De belangrijkste uitdagingen daarbij zijn:

  • Intern draagvlak creëren
  • Silostructuren doorbreken
  • De vertaalslag maken van technologie naar concrete business value
  • Het behouden van ‘the human touch’ (bijv in omnichanneltrajecten)
  • Rustig blijven en vooral niet inhaken op angstreflexen

Vooral het laatste is een reëel gevaar. Digitale transformatie is zo overdonderend en gaat zo snel dat paniekreacties niet uit de lucht zijn. Terwijl het volgens de aanwezige CIO’s vooral zaak is om rustig te blijven en de directie te begeleiden in het maken van de juiste keuzes.

Je niet blindstaren op enkel technologie en vooral niet proberen om *alles* te gaan automatiseren zijn cruciaal: “Kijk eerst wat je kan weglaten en dan wat je sterk kan vereenvoudigen, want radicale innovatie begint vaak bij radicale simplificatie.” Marco Gianotten van adviesbureau Giarte, verwijst hiernaar met het acroniem ESSA: éérst Elimineren, dan Simplificeren, Standaardiseren en tot slot Automatiseren.

CIO’s zien hun rol in dit verhaal vooral als visionaire verbinders, waarbij het verbinden staat voor het aligneren van business en IT, en het visionaire voor het bewerkstelligen van innovatie. Dat laatste gebeurt vaak eerst in ‘pockets of innovation’. Een andere tactiek is een ‘burning platform’ inzetten als locomotief voor een veel langere transformatietrein. Een trein die, eenmaal in gang gezet, vaak sneller kan gaan dan het bedrijf kan volgen. Wat dan weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

 

 

Continu bouwen aan een dream team

De CIO zit in een spagaat: enerzijds zijn er de steile verwachtingen van de business, anderzijds ontbreekt het de CIO vaak aan voldoende ‘agility’ en dynamiek in de IT-afdeling om die verwachtingen ook allemaal te kunnen inlossen. Continu moeten bouwen aan een dream team is dan ook een hoofdbreker.

Waar zo’n dream team uit bestaat? Idealiter uit mensen die zowel ‘hard’ als ‘soft skills’ in zich weten te combineren. Technische competenties zijn dan even belangrijk als pakweg het vermogen om een consensus te bereiken. Een vaak gemaakte fout is verwachten dat nieuwe dynamiek enkel van buitenaf kan komen. “Nieuwe mensen assimileren sneller dan men denkt de bestaande cultuur van het bedrijf. Je moet dus vooral focussen op het ontginnen van die dynamiek in je bestaande team,” zegt een CIO.

 

 

 

Geen leverancier maar partner, integrator en accelerator

Wat verwachten CIO’s van hun outsourceleverancier? In de eerste plaats dat het geen leverancier is maar een partner, zo blijkt. De outsourcer-insourcer-relatie is sowieso ‘apart’, en vrij goed te vergelijken met die van een beleggingsadviseur en klant: “Je wéét dat die geld verdient aan jouw situatie, en toch mag je niet achterdochtig zijn. Je moet werken aan een echte win-win situatie waarbij zijn succes ook meteen jouw succes betekent.”

In zijn boek “Outsourcen is durven” ziet Zander Colaers vijf rollen weggelegd voor de outsourceleverancier: consultant, integrator, regisseur, broker en innovator. De aanwezige CIO’s verwachten vooral van hun IT-partner dat hij een sterke integrator is. “Hoe koppel ik alle applicaties en systemen die op mijn bord krijg aan elkaar, en liefst tegen gisteren?” is voor CIO’s een cruciaal vraagstuk. Als het gaat om innovatie, spreekt de term ‘accelerator’ overigens iets meer aan dan ‘innovator’.

 

 

 Van ‘closing the gap’ naar snelheid opdrijven

Zijn bedrijven bezig met digitale transformatie? Absoluut, al lijkt de invulling daarvan sterk te verschillen per sector en bedrijfscontext.

Traditionele en behoudsgezinde sectoren beginnen meestal nog maar aan de weg te timmren, en zien vooral uitdagingen op het vlak van ‘closing the gap’ en change management. In sectoren waar men al iets verder staat – retail, media en banking bijvoorbeeld – ligt de focus op snelheid pakken: goed naar de bewegingen in de markt kijken in plaats van te focussen op de concurrentie, en de juiste keuzes maken in plaats van te wachten tot de sectoriële ‘Uber’ iedereen onderuit haalt.

 

Deelnemen aan een CIO Roundtable?

Bent u Technical Decision Maker of CIO bij een grote onderneming? Dan kunnen onze Roundtables ook interessant zijn voor u. Laat hier uw gegevens achter, en we houden u op de hoogte van onze activiteitenkalender.