Application Outsourcing, ook wel Application Sourcing genoemd, draait voornamelijk om het beheer en onderhoud van de IT-portfolio van een organisatie. Waar het voorheen vooral een aanvulling was op het al in de organisatie aanwezige IT-personeel kiezen CIO’s er steeds meer voor al hun IT-personeel extern in te huren.

Essentie van Application Outsourcing is waarde toevoegen

Maar Application Outsourcing is meer dan intern IT-personeel hebben dat extern op de payroll staat. Managed IT-Services belangrijkste principe is niet dat je betaalt voor de tijd die een IT-consultant nodig heeft om je IT-systemen degelijk te ontwerpen, onderhouden en ondersteuning te bieden.

Het gaat verder dan dat. 

De essentie van software-ontwikkeling is toegevoegde waarde creëren door zo productief mogelijk hoogwaardige software te ontwikkelen. Elke dag opnieuw.

Om dat te doen en software te ontwikkelen die daadwerkelijk bijdraagt aan de organisatiedoelen en daarmee waarde toevoegt, is nauwe samenwerking cruciaal. Goed onderbouwde feedback maakt het mogelijk snel producten te verbeteren en finetunen. En dat maakt een verschil in een snel veranderende wereld.

 

 

Application Outsourcing algemene trend onder Europese bedrijven

Dat Application Outsourcing een trend is onder Europese bedrijven valt op te maken uit de voornaamste redenen waarom CIO’s voor uitbesteden kiezen. Uit een studie, waarvoor het onafhankelijke Whitelane Research bijna 4.000 unieke IT-outsourcing contracten van meer dan 1.300 organisaties in Europa inkeek, komen devolgende 8 redenen als belangrijkste naar voren om IT te outsourcen.