We kozen voor Cegeka omdat zij dynamisch overkwamen zonder de eigen stabiliteit en continuïteit op het spel te zetten. Artie Debidien - CIO, Knab

De Nederlandse bank huisvestte haar hele IT over de grens, bij Cegeka. Als online bank wil Knab de dingen steeds snel voor mekaar hebben tegen een zo hoog mogelijk beschikbaarheidsniveau. Een klant van de bank moet altijd kunnen pinnen, zijn transacties inkijken of overige bankactiviteiten kunnen uitvoeren. Service management is om die reden een erg belangrijke component van de dienstverlening.

 

Dynamische en innovatieve partner

Ook het technisch applicatiebeheer van haar banktoepassing Sopra vertrouwde Knab toe aan Cegeka. Het is op advies van de Franse groep dat Knab bij Cegeka aanklopte. Als nieuwe bank zocht Knab bovenal dynamische partijen die ook innoverend denken.

“We kozen uiteindelijk voor Cegeka omdat zij dynamisch overkwamen zonder de eigen stabiliteit en continuïteit op het spel te zetten”, zegt CIO Artie Debidien.

 

No fear of the cloud

Knab is een straight-through-processing organisatie die altijd online moet zijn voor haar klanten. “We zetten op een slimme manier in op technologie”, legt CIO Artie Debidien uit. “We hebben zoveel mogelijk gevirtualiseerd en zetten ook cloud-technologie in. We maken gebruik van zowel shared als dedicated infrastructuur. De shared omgeving van Cegeka biedt zijn klanten toptechnologie op een meer economische manier. Ook Cegeka heeft hier belang bij: zij renderen door de schaalvergroting. Door de gemaakte architecturale keuzes kunnen we uitbreiden of dynamisch van richting veranderen wanneer nodig. IT is geen doel op zich maar een hulpmiddel om een betere financiële dienstverlening voor onze klanten beschikbaar te stellen.”

 

Service Management is cruciaal

Op dit moment neemt Knab dus infrastructuurdiensten en het beheer van Thaler af van Cegeka. In het kader van het service management wordt er iedere maand opnieuw gezocht naar manieren om beide organisaties voordeel op te leveren: de optimalisatie van processen, het verhogen van kennis van mensen, de verbetering van onderlinge afspraken of technische verbeteringen.

“Cegeka en CEO André Knaepen hebben een visie die de klant centraal stelt. Daarmee kan hij dé ICT-leverancier worden die in belang van klanten denkt, transparantie en toegevoegde waarde nastreeft. Zoals Knab dat ook doet voor haar klanten. Er zijn nog niet zoveel ICT-leveranciers dusdanig georganiseerd. Veelal zijn zij alleen bezig met verkoop en omzet.”