Med målet att maximera affärseffekten för företag tillämpar konsultföretaget Cegeka en pragmatisk innovationsstrategi. Detta görs med fokus på införande av affärssystemet IFS Cloud och analysverktyget Microsoft Power BI och samtidigt skapa förutsättning för att driva AI framåt. De hjälper företag att skapa friktionsfria och personliga upplevelser för sina kunder, konsumenter, anställda och medborgare. Cegekas ambition: ”Att bli den ledande europeiska orkestratorn av digitala affärsplattformar och ekosystem på sina fokusmarknader”.

Begreppet ”Trinity of Innovation” som inkluderar 5G, AI och hybrida molnlösningar, är en ”game changer” för det kommande decenniet. Företag med en strategi som utnyttjar den synergin, får en effekt i form av handlingsbar intelligens, produktivitetsvinster och automatisering. Det internationella familjeägda IT-företaget Cegeka ligger i framkant när det gäller innovation. Med deras kompetens, förstklassiga AI-experter och 30 års erfarenhet av molnbaserad applikationsutveckling och datoranvändning, kan de implementera alla ”Trinity” - scenarios. Deras ambition: att bli ledande i Europa på digitala affärsplattformar och med målet att maximera affärseffekten för företag på lång sikt tillämpar konsultföretaget Cegeka en pragmatisk innovationsstrategi genom att överbrygga klyftan mellan industrialisering och innovation. De hjälper företag att skapa friktionsfria och personliga upplevelser för sina kunder, konsumenter, anställda och medborgare. Cegekas IT-lösningar rustar företag för framtidens ekosystem. För två år sedan etablerade Cegeka sig i Sverige genom förvärv av två olika bolag; Levilo som jobbar med affärssystemet IFS och Solver Sweden AB som är experter på dataanalys.

–Det har varit en spännande resa sedan vi startade här i Sverige. Idag är vi 70 medarbetare men planerar att etablera oss ännu starkare eftersom vi ser en stor potential att kunna duplicera det vi har gjort i andra länder, säger Soazig Hamon, vd Cegeka Sverige.

Starka värderingar och teamkänsla

André Knaepen som grundade Cegeka växte upp i en blygsam familj där sunt förnuft, respekt, ärlighet, autenticitet och entreprenörskap var viktiga värderingar. Dessa värderingar finns fortfarande i Cegekas DNA idag. Familjevärderingar, i kombination med ett team av starka människor och en stark vision, utgör grunden för deras framtid. Cegeka har idag 6000 personer och har förutsättningar att växa vidare och skapa långsiktiga partnerskap med sina kunder.

–Det är viktigt för oss att vi jobbar i team. Det är vårt motto och vi sätter också teammål snarare än individuella mål, därför vi inser att de projekt som vi jobbar med hänger på hur väl vi levererar som ett team snarare än hur en individ presterar. Vi är också väldigt inkluderande och värderingsdrivna. På ett av våra serviceområden är vi 50% kvinnor och vi jobbar med många människor från olika kulturer. Mångfalden är viktig för oss eftersom vi är ett internationellt bolag, säger Soazig.

Affärssystem och dataanalys

Affärssystem med molnlösningar ger en bra grund där all information samlas medan vid dataanalys finns möjligheten att analysera information om ett företag för att hjälpa dem att fatta viktiga beslut. Det är viktigt att affärssystem och dataanalyser kompletterar varandra.

–Dataanalys är otroligt trendigt just nu och många företag vill förstå sin verksamhet bättre. Det finns nya sätt att jobba på och kunderna har även blivit snabbare på att efterfråga dessa lösningar. Tidigare var det ”Varför behöver jag det?” men nu är det i stället ”Hur snabbt kan jag få en analys?”, säger Soazig.

Cegeka har många kunder inom olika branscher; en av dem är detaljhandeln. Fokus är att skapa bättre kundupplevelser, vara mer effektiva, konkurrenskraftiga och fokusera på processer som verkligen gör skillnad.

–Det är spännande att jobba med affärssystemprojekt för att vi skapar ett nytt hjärta av information hos våra kunder. Vi kan hjälpa dem att hantera allt från integration till kassa, inköp, sortiment och leverans till butiker. Affärssystemen hjälper företag att vara bättre rustade för den snabba digitaliseringsvärlden vi befinner oss i, säger Soazig.

–Vi bevakar hela tiden framtida trender och hur snabba vi kan vara på att applicera dem tillsammans med våra kunder som vi alltid har ett nära samarbete med. Vi har spetskompetens inom Retail, IFS och Data Analys lokalt i Sverige och skulle vi behöva ytterligare för ett särskilt projekt kan vi ta hjälp av vårt internationella nätverk genom våra organisationer i andra länder, fortsätter Soazig.

I juni händer det mycket på Cegeka. För det första är det AI - månad där Cegeka kommer att hålla i utbildningar för anställda och kunder anmälda via LinkedIn, för det andra kommer företaget ha ett viktigt strategimöte för de kommande tre åren.

Vi vill växa för att hantera flera uppdrag hos kunder. Vi har bra förutsättningar för att etablera oss ännu starkare, genom att vara en attraktiv arbetsgivare, rekrytera lokalt och med hjälp av våra leveranscenter i bland annat Rumänien. Målet är att fortsätta leverera framgångsrika lösningar till våra kunder och att vårt namn blir mer känt i Sverige, avslutar Soazig.

Text: Isabelle Ibérer